Kurz: Novelizovaná norma ČSN EN ISO 9001:2016

Popis kurzu

Poskytnout aktuální informace o konečné podobě obsahové náplně novely ISO 9001:2015 vydané v českém překladu jako ČSN EN ISO 9001:2016. a stavu příprav k jejímu vydání v českém překladu. Interním auditorům kvality poskytnout možnost povinného doškolení v dané oblasti a vystavit jim o tomto doškolení doklad.Obsah kurzu

– Důvody novelizace normy ISO 9001:

  • Sjednocení struktury norem systémů managementu (Annex SL)
  • Přizpůsobení požadavků norem podnikatelskému prostředí
  • Zvýšení důrazu na management rizik pro dosažení cílů
  • Omezení požadavků na dokumentaci systému

– Zásadní změny proti předchozí verzi normy (kontext, vedení, plánování, výkonnost…)

– Rozsah změn v modelových normách ISO 9001, ISO 14001 a 18001

– Praktický postup uplatnění změn do dokumentace systémů managementu kvality v praxiCieľová skupina

Především manažerům kvality a interním auditorům kvality, kteří potřebují k udržení odborné způsobilosti pro výkon této funkce absolvovat povinné odborné doškolení ve smyslu požadavku normy ČSN EN ISO 19011.Kontaktná osoba

Mgr. Ivana Sodomková
+420 469 638 467
info@agentura-amos.cz


Organizátor