Kurz Interný audítor integrovaného manažérskeho systému podľa požiadaviek ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) pre vykonávanie interných auditov tým, že sa podrobne oboznámia s požiadavkami noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001, pochopia 8 zásad manžmentu kvality, prínosy integrovaného systému manažérstva, s legislatívou životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia, získajú praktické zručnosti týkajúce sa prípravy a vlastného vedenia a vykonávania auditu, pochopia psychologické aspekty auditu a budú pripravení na možné prekážky, s ktorými sa môžu pri vykonávaní auditu stretnúť.

Cieľová skupina

Pre všetkých, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Obsahová náplň

 • Zoznámenie sa so súborom noriem ISO 900×:2015
 • Zoznámenie sa so súborom noriem ISO 1400×:2015
 • Zoznámenie sa so súborom noriem ISO 45001:2018
 • Vysvetlenie vzájomného vzťahu medzi nimi, spoločné požiadavky a špecifické
 • Základné princípy systému manažérstva kvality
 • Základné princípy systému manažérstva ochrany životného prostredia
 • Základné princípy systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Zásady integrácie celého systému
 • Výklad integrovaných požiadaviek
 • Legislatíva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Legislatíva životného prostredia
 • Základy metrológie
 • Účel vykonávania interných auditov
 • Plánovanie interných auditov a zostavenie programu interného auditu
 • Príprava na vykonanie auditu, zostavenie kontrolného zoznamu
 • Výklad postupu vykonávania interného auditu
 • Zistenia z auditu
 • Dokumentácia výsledkov auditu
 • Vypracovanie správy z auditu
 • Riešenie nezhôd
 • Úloha a rola interného auditora
 • Schopnosti pre efektívne vedenie auditu
 • Psychologické aspekty auditu
 • Riešenie konkrétných modelových situácií a praktických príkladov
 • Vykonanie záverečného testu, vyhodnotenie testu

Lektor:
Ing. Jozef Galajda

Typ a platnosť osvedčenia:
certifikát interného audítora s neobmedzenou platnosťou

Termíny kurzov

10.04.2018 - 13.04.2018
03.09.2018 - 06.09.2018
26.11.2018 - 29.11.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 4 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Daniela Matyášová
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

mobil:
+421 907 933 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť


Adresa
Piešťany

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť

web: www.dnvgl.sk

Adresa
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
Sabinovská 8, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)