Detail kurzu

Náhrada škody v občianskom práve

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

1. DEŇ

 1. Všeobecné predpoklady
 • právna povaha náhrady škody v slovenskom práve
 • právna úprava, vzťah Občianskeho a Obchodného zákonníka pri náhrade škody
 • náhrada škody uplatňovaná v trestom konaní
 • osobitné právne úpravy náhrady škody v občianskom práve
 1. Zodpovednosť za škodu
 • elementy zodpovednosti
 • protiprávne konanie, škoda, príčinná súvislosť, zavinenie
 1. Osobitné situácie
 • delená zodpovednosť, spoločná zodpovednosť
 • regresný nárok, vyvinenie
 • vzťah zodpovednosti za škodu, zmluvnej pokuty a zodpovednosti za vady

2. DEŇ

 1. Prevenčná povinnosť
 • rozsah prevenčnej povinnosti, okruh zodpovedných subjektov
 • následky porušenia prevenčnej povinnosti
 • notifikačná povinnosť, zakročovacia povinnosť
 1. Osobitné prípady zodpovednosti za škodu
 • osobitné typy zodpovednosti za škodu podľa Občianskeho zákonníka a podľa osobitných predpisov
 1. Náhrada škody
 • spôsob náhrady škody, postup pri uplatňovaní nároku
 • premlčanie nároku na náhradu škody
 • náhrada nemajetkovej ujmy – základné rozdiely oproti náhrade škody

Cieľová skupina

Seminár je pripravený pre advokátov, koncipientov a právnikov firiem a spoločností.

Poznámka k cene

Zľava pri registrácii: 2 účastníkov z jednej spoločnost - 5 % zľava, 3 - 4 účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava, 5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 15 % zľava

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor