DETAIL KURZU

Leadership I Osobný rozvoj lídra – vždy môžem byť lepší

Od:

FBE Bratislava s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

 • Posilniť u účastníkov líderské – vodcovské postoje a

  zručnosti.

 • Naučiť sa prijímať a analyzovať spätnú väzbu od svojho okolia.
 • Rozvinúť schopnosť sebareflexie.
 • Porozumieť svojej osobnej motivácii.
 • Dať účastníkom impulz k systematickej práci na svojom osobnom

  rozvoji.

Obsah kurzu

Leadership východiská (v každom module z iného pohľadu)

 • Orientácia na ľudí, pozitívny prístup a strategické uvažovanie.
 • Inšpirácia z príbehov skutočných lídrov.

Osobnosť lídra

 • Manažér alebo líder (vodca), organizovanie alebo vízia, zameranie na cieľ, alebo

zameranie na ľudí, zmysel pre detail a systém, alebo nové nápady a kreativita.

 • Charakteristiky lídra (vodcu).
 • Líder – zdroje vplyvu a autority.

Osobná motivácia

 • Prečo chcem rozvíjať v sebe líderské zručnosti a postoje.
 • Čo sú moje zdroje motivácie, energie a sily, aby som bol ochotný robiť aj veci mimo

zónu môjho konfortu.

 • Aký je môj štýl učenia, kedy ma učenie baví, ako to využiť pri svojom rozvoji.

6.—7. 3. 2012 25.—26. 9. 2012 2 Schopnosť prijímať kritiku – pohľad do zrkadla

 • Otvorenosť a schopnosť vnímať spätnú väzbu.
 • Ako získať neskreslenú spätnú väzbu.
 • Čo o sebe viem.

Test – Ako pracovať na svojom rozvoji

 • Systematická spätná väzba.
 • Sebareflexia a autokoučing.
 • Využitie kouča, mentora, poradenstva a tieňovanie atď…

Cieľová skupina

Kurz je určený pre TOP a vyšší stredný manažment, ktorí majú záujem rozvíjať svoje líderské schopnosti. Identifikovať svoj rozvojový potenciál a získať tak motiváciu, inšpiráciu a osobnú podporu pri rozvoji a riešení konkrétnych manažérskych situácií.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu, v prípade rozvojového programu Your Leadership Drive možnosť získať certifikát Your Leadership Drive I., Your Leadership Drive II.,Your Leadership Drive Gold Poznámka k cene

Cena za kurz zahŕňa Pre-work, vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Cena za modul Leadership I je 1040 € bez DPH. Podrobnejšie informácie o module a jednotlivých zľavách nájdete na www.fbe.sk v brožúre Your Leadership Drive.

Kontaktná osoba

Denisa Chrťanová
+451 2 544 18513
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Zarezervovať