ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ ZA ROK 2016 A LEGISLATÍVNE ZMENY V ROKU 2017

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Na školení získate aktuálne informácie o vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a budete oboznámení s novinkami v oblasti zdaňovania príjmov zo závislej činnosti a v oblasti zdravotného a sociálneho poistenia s dopadom na spracovanie mzdovej agendy

Cieľová skupina

mzdové účtovníčky a účtovníci, pracovníci personálnych útvarov, ktorí chcú byť informovaní o zmenách v legislatíve v personálno-mzdovej oblasti

Obsahová náplň

Daňové parametre – výpočet nezdaniteľných častí základu dane na daňovníka a na manželského partnera, daňový bonus, daňová úľava z titulu dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) a príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)

Nárok na daňový bonus a zamestnaneckú prémiu – uplatnenie na mesačnej a na ročnej báze, uplatnenie nároku na daňový bonus v ročnom zúčtovaní

Výpočet nepeňažného príjmu pri poskytnutí vlastného motorového vozidla zamestnávateľa v zmysle metodického pokynu FR SR

Postup pri navyšovaní nepeňažného príjmu (tzv. brutácia príjmu) poskytovaného zamestnávateľom zamestnancovi – podstata, výpočet navýšenia, výnimky – kedy nie je možné brutáciu príjmu použiť, uplatnenie progresivity pri navýšení nepeňažného príjmu

Zmeny na daňových tlačivách – “Vyhlásenie na zdanenie príjmov”, „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania“, „Potvrdenie o vyplatených príjmoch zo závislej činnosti“, „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň“, „Mesačný daňový prehľad“, „Hlásenie o vyúčtovaní dane“

Termíny a príklady na výpočet ročného zúčtovania preddavkov na daň – výpočet nezdaniteľných časti základu dane, výpočet daňového bonusu, výpočet preplatku resp. nedoplatku na dani a jeho zúčtovanie so zamestnancom

Postup k podávaniu dodatočného daňového priznania po vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti v zmysle metodického pokynu FR SR – za zomrelého daňovníka, z dôvodu spätného priznania dôchodku, z dôvodu dodatočne vyplatených príjmov

Špecifiká daňových povinností – u poberateľov dôchodkových dávok, u študentov, u cudzincov a štatutárov

Ročná uzávierka v mzdovej učtárni – vyplatenie náhrady mzdy za nevyčerpanú minuločnú dovolenku v decembrovej výplate zamestnancov v súvislosti s uplatnením § 116 ods. 2 Zákonníka práca, spracovanie ročného výkazu o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2015, archivácia dokumentov, výška minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov, zmeny vo výpočte exekučných zrážok, uplatňovanie odvodovej odpočítateľnej položky a zmeny v zdravotnom a sociálnom poistení

Lektor:
Ing. Iveta Matlovičová (s dlhoročnou praxou mzdovej účtovníčky a metodika mzdových informačných systémov, autorka obľúbenej publikácie MZDY PROFESIONÁLNE a DOVOLENKA)

Termíny kurzov

15.12.2016

Bratislava - v čase od 9:00 do 15:00

Prihlásiť sa
16.01.2017

Banská Bystrica - v čase od 9:00 do 15:00

Prihlásiť sa
17.01.2017

Bratislava - v čase od 9:00 do 15:00

Prihlásiť sa
18.01.2017

Trnava - v čase od 9:00 do 15:00

Prihlásiť sa
20.01.2017

Malacky - v čase od 9:00 do 15:00

Prihlásiť sa
24.01.2017

Trenčín - v čase od 9:00 do 15:00

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Iveta Matlovičová
e-mail: info@mzdovaakademia.sk

Adresa
Bratislava, Hotel Apollo, Dulovo námestie 1, 84104 Bratislava, Trnava, Trenčín, Banská Bystrica

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 903 751 191
email: info@mzdovaakademia.sk
web: www.mzdovaakademia.sk

Adresa
Maxim s.r.o. - Mzdová akadémia
Dúbravská cesta 2, Bratislava Zobraziť na mape