Detail kurzu

Popis kurzu

Počítačový kurz HTML 5 a CSS 3 – základy tvorby webov oboznámi účastníkov kurzu so syntaxou HTML a kaskádovými štýlmi, ktoré využijú aj vo svojej ďalšej praxi webdesignera, ako pri práci s pohodlným HTML-editorom, tak aj pri tvorbe webov v moderných programovacích jazykoch.

Na počítačovom kurze HTML5 a CSS3 - základy tvorby webov spoznáte:

 • štruktúru WWW stránky a naučíte sa ako postupovať pri jej tvorbe,
 • ako si pomocou jazyka HTML a CSS web bezplatne vytvoriť a svojpomocne ho spravovať bez pomoci programátorov, 
 • ako pomocou kaskádových štýlov CSS takmer bez zásahu do existujúceho HTML kódu upraviť vzhľad stránky niekoľkými spôsobmi,
 • ako pomocou znalostí jazyka HTML a technológie CSS editovať už existujúce stránky aj bez použitia profesionálnych platených WYSIWYG editorov.

Obsah kurzu

 • ÚVOD DO TVORBY WEBOVÝCH STRÁNOK VŠEOBECNE
 • Vznik a história vývoja jazyka HTML
 • Obecný zápis dokumentov HTML
 • Jazyk XHTML – popis, história a porovnanie s HTML
 • Charakteristika najpoužívanejších verzií – HTML 4.01, XHTML 1.0 a 1.1, HTML 5
   
 • ZÁKLADNÝ HTML5 DOKUMENT
 • Zobrazenie HTML elementov bez správnej štruktúry a prečo je dôležité dodržiavať správnu HTML štruktúru
 • Správna základná HTML5 štruktúra, určenie DOCTYPE a jazyk dokumentu
   
 • HTML5 – PRÁCA S TEXTOM
 • Základné HTML tagy pre prácu s textom: h1-6, p, br, strong, em, b, i, hr, blockquote
 • Linkovanie, linky (v novom okne), odkazy, kotvy, novšie formáty linkov ako telefónne číslo, či email
 • Zoznam v HTML dokumente – typy zoznamov: neusporiadaný, usporiadaný
 • Spojenie zoznamu a linkov – vytvorenie prvého jednoduchého navigačného menu stránky
 • HTML tag nav a správne vytvorenie navigácie stránky
   
 • HTML5 – PRÁCA S OBRÁZKOM
 • Ako vložiť obrázok do HTML, základný HTML tag img a jeho vlastnosti
 • Základné pravidlá používania obrázkov na web stránke v skratke
 • Možné formáty obrázkov vkladaných do HTML (jpg, png, gif, svg), optimalizovanie obrázkov (tinypng)
 • Zmena šírky / výšky obrázka vo vlastnosti tagu img, deformovanie obrázka vs. zachovanie pomeru strán
   
 • HTML5 – S PRÁCA TABUĽKOU
 • Základný zápis tabuľky v HTML
 • Tabuľka so záhlavím, základné HTML vlastnosti tabuľky
 • Novší HTML5 zápis tabuľky: thead, tbody, tfoot, caption
   
 • HTML5 – FORMULÁR, ZÁKLADNÉ PRVKY
 • Základná štruktúra/zápis pre formulár
 • Formulárové prvky: input, checkbox, selectbox, radiobutton
 • Dôležitá vlastnosť „name“ pri formulárových prvkoch
   
 • CSS3 – ÚVOD, ZÁPIS A PRIPOJENIE CSS SÚBORU
 • Čo je CSS?
 • Základné CSS vlastnosti
 • Zápis štýlu do HTML prvku
 • Pripojenie vlastného CSS súboru do hlavičky HTML
   
 • CSS3 – ÚPRAVA VLASTNOSTÍ HTML PRVKOV, ÚPRAVA ZA POMOCI CLASS A ID
 • Úprava vlastností základných HTML prvkov ako napr. h1, p, body, ...
 • Class a ID, rozdiel medzi nimi, kedy ktorý použiť
 • Zmena vlastností pomocou vlastnej class a dedičnosť
 • Možnosti zápisu farieb v CSS
   
 • CSS3 – ÚPRAVA PÍSMA POMOCOU CSS
 • Určenie typu písma pomocou font-family
 • Pripojenie vlastného typu písma
 • Zmena vlastností písma pomocou CSS (veľkosť, farba, štýl, dekorácie, tieň, ...)
   
 • CSS3 – ELEMENTY A POUŽITIE DIV-u
 • Základné typy – blokový a inline
 • DIV – blokový element ako základný stavebný prvok pre rozdelenie stránky
 • Vytvorenie vlastného bloku pomocou DIV a class
 • Pevné rozmery blokového elementu, pretekanie textu a jeho úprava overflow
 • SPAN – inline základný element, inline-block vlastnosť
   
 • WEBSTRÁNKA – VYTVORENIE VLASTNÉHO LAYOUTU
 • Určenie základného rozloženia stránky (header, main, footer) a prvkov v nich
 • Pozície elementov: relative a absolute
 • Prekrytie relatívneho prvku (napr. kocka) druhým absolútnym a ukážka z-index
 • Obtekanie elementov: FLOAT, zrušenie obtekania clear
   
 • WEBSTRÁNKA – HEADER
 • Určenie obsahu hlavičky (logo, menu)
 • Vloženie loga ako obrázok, zarovnaný doľava
 • Vloženie menu ako zoznamu, upravený pomocou CSS a zarovnaný doprava
   
 • WEBSTRÁNKA – MAIN
 • Určenie obsahu hlavnej obsahovej časte (ľavá strana – text, užšia pravá strana podmenu, odkazujúca na kotvy v texte)
 • Nastavenie CSS pre main
 • Štruktúrovanie textu – vloženie nadpisov s kotvami, obrázky
   
 • WEBSTRÁNKA – FOOTER
 • Určenie obsahu footra (vľavo rok a copyright, vpravo autor stránky)
 • Nastavenie CSS
   
 • WEBSTRÁNKA – HOMEPAGE
 • Vytvorenie úvodnej stránky s pozmeneným layoutom – header a footer sú rovnaké, časť main bude obsahovať jeden veľký reklamný obrázok na celú šírku, pod ním 3 boxy (nadpis, krátky text pod ním a tlačítko ako odkaz na podstránku napr. so službou), pod boxami text na celú šírku
 • Nastavenie v CSS
   
 • WEBSTRÁNKA – KONTAKT
 • Vytvorenie stránky kontaktu (header a footer sú rovnaké, mení sa len main), hore s textom, pod textom vľavo google mapa, vpravo jednoduchý kontaktný formulár
 • Nastavenie v CSS
   

Cieľová skupina

IT kurz HTML5 & CSS3 - základy tvorby webov je určený pre začínajúcich programátorov a tvorcov webov a tiež pre všetkých, ktorí chcú vytvárať svoje vlastné statické webové prezentácie v modernom dizajne a porozumieť webovým aplikáciám od ich úplných základov.

POŽADOVANÉ VSTUPNÉ VEDOMOSTI:
Vyžadujú sa znalosti práce s počítačom na užívateľskej úrovní -  vedieť písať, vymazávať a kopírovať, otvárať a ukladať súbory, pohybovať sa v priečinkoch, ovládať prácu s internetovým prehliadačom.

FIREMNÉ IT KURZY v priestoroch vašej spoločnosti:
Preferujete uzatvorený firemný kurz v priestoroch Vašej spoločnosti? 
Kontaktuje nás, radi ho pripravíme a prispôsobíme Vašim predstavám, potrebám a možnostiam - kontaktujte nás pre  bližšie info (ivit.sk) »»» 

Certifikát Osvedčenie spoločnosti IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o. o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

Cena kurzu zahŕňa: občerstvenie (káva, čaj, minerálka, keksíky, prípadne ovocie), osvedčenie, ktoré je potvrdením absolvovania počítačového školenia, sadu neriešených príkladov.

Kontaktná osoba


+421 902904242
porubsky@ivit.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať