INTERNÝ AUDÍTOR QMS, SEM, OHSAS

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci si osvoja komplex poznatkov nevyhnutných pre vykonávanie práce interného audítora kvality, environmentálneho manažérstva a BOZP.

Cieľová skupina

Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti auditu bez predošlých skúseností alebo audítori, ktorí si chcú aktualizovať svoju odbornú spôsobilosť. Je vhodný aj pre manažérov a ostatných pracovníkov organizácie, ktorí sú zodpovední za činnosti súvisiace s manažérstvom kvality, ochrany ŽP alebo bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Obsahová náplň

Kurz je delený na tri moduly. Je možné moduly absolvovať jednotlivo alebo všetky za sebou a absolvovať tak kurz celý alebo len vybranú časť kurzu.

Absolventi kurzu získajú osvedčenie s celoštátnou platnosťou na základe akreditácie Ministerstva školstva SR.

V cene kurzu je kompletná výučba, učebné materiály, záverečná skúška a vydanie osvedčenia, obedy. Cena je konečná vrátane všetkých poplatkov.

Viac informácií na: info@yourscool.sk, ysc@ysc.sk 0908/810 174

Alebo osobne vo vzdelávacom centre: YSC, s.r.o. Námestie Jozefa Herdu 1 917 01 Trnava

Vzdelávacie centrum YSC, s.r.o. ponúka aj ďalšie kurzy:

  • Aktualizačná odborná príprava Bezpečnostných technikov 16 hod., cena: 75€ bez DPH
  • Kurz Lektor 100 hod., cena: 200€ bez DPH
  • Kurz Bezpečnostný technik 176 hod., cena: 450€ bez DPH
  • Školenia Elektrotechnikov §21,§22,§23,§24 27 hod., cena: 84€ bez DPH, AOP 42€

Lektor:
Mgr. Slavomír Žatko, Ing. Ondrej Galaba, Ing. Ivona Tichá, Mgr. Katarína Hlavatá

Typ a platnosť osvedčenia:
akreditácia Ministerstva školstva SR č. 3386/2016/141/1, 3386/2016/93/1, 3386/2016/93/2

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

27.02.2018 - 02.03.2018

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PaedDr. Silvia Žatková
tel:
+421 908 810 *** zobraziť

mobil:
+421 908 810 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Námestie Jozefa Herdu 1, 917 01 Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 908 810 *** zobraziť

mobil:
+421 908 810 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.yourscool.sk

Adresa
YSC, s.r.o.
Námestie Jozefa Herdu 1, Trnava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)