Kurz: Lídři excelence EFQM

Popis kurzu

Kurz účastníkům poskytne přehled o Modelu excelence EFQM, jeho kritériích, základních koncepcích excelence a logice RADAR.

Účastníci lépe porozumí tomu, jak pracovat s Modelem excelence EFQM v praxi, zpracovat sebehodnotící zprávu, pracovat s výstupy sebehodnocení a používat DMAIC a další nástroje k řízení zlepšování organizace.Obsah kurzu

1. den

  • představení Modelu excelence EFQM
  • aplikace logiky RADAR
  • kritéria

2. den

  • excelence
  • hodnocení a zlepšování
  • dokumenty k řízení excelence

sebehodnoceníCieľová skupina

Kurz je speciálně navržen pro manažery/pracov­níky, kteří jsou zapojeni do praktických aspektů, řízení a využívání Modelu excelence EFQM. Pomocí jednoduchých, ověřených nástrojů jim pomáhá řídit rozvoj a pokrok organizace v oblasti excelence.Poznámka k cene

Cena pro nečleny: 16 788 Kč bez DPH (20 313 Kč včetně DPH), Cena pro členy: 13 990 Kč bez DPH (16 928 Kč včetně DPH)Kontaktná osoba

Kvapilová Jana
+420 221 082 231
kvapilova@csq.cz


Organizátor