Kurz: Simulácia ZAP - Zved Analytik Projektant

Popis kurzu

Zlepšenie spolupráce v tíme. Stanovovanie správnych priorít vzhľadom k stanoveným KPI. Zdokonalenie internej komunikácie. Porozumenie účinnosti prierezových tímov v pri zlepšovaní procesov a výkonu.Obsah kurzu

Charakteristika simulácie: Cieľom tímu je získať maximálnu hodnotu KPIs – t.j. maximálnu efektivitu zvoleného postupu. Hra sa realizuje v troch kolách. Medzi prvým a druhým kolom je účastnícky workshop zameraný na radikálne zvýšenie efektivity. Medzi druhým a tretím kolom je zlepšovací workshop facilitovaný lektorom a s využitím trénovaných princípov k ďalšiemu zlepšeniu výsledku. V druhom a treťom kole je zároveň simulácia vždy obohatená o nové procesné prvky a rastie aj jej komplexnosť.

Analýza simulácie je zameraná na: Prácu so zadaním a porozumenie požiadavky, prioritizáciu a voľbu riešení, optimalizáciu v rozdelení úloh a rolí, systém v komunikácii a spolupráci, účelnú dokumentáciu, realizáciu a dosahovanie výsledkov. Priebeh simulácie Kolo 1 Medzi prvým a druhým kolom je účastnícky workshop zameraný na radikálne zvýšenie efektivity. Kolo 2 Druhé kolo obsahuje komplexnejšie zadanie a náročnejší cieľ. Druhé kolo je obohatené o prvky dokumentácie o väzbe na spresnenie komunikácie a zvýšenia efektivity tímu. Medzi druhým a tretím kolom je realizovaný je zlepšovací workshop facilitovaný lektorom. Kolo 3 Tretie kolo opäť zvyšuje komplexnosť zadania a je obohatené o eskaláciu a obojsmerný tok informácií.Cieľová skupina

ZAP je troj-kolová simulácia so špionážnou zápletkou. Je zameraná na rozvoj tímovej a medzitímovej spolupráce, na zlepšovanie internej komunikácie, hľadanie optimálnych riešení pre koordináciu a zamedzenie chýb, efektivitu spolupráce a zlepšovanie merateľných výsledkov (KPIs). Prvky simulácie sú prispôsobené tak, aby zodpovedali pracovným výzvam v praxi účastníkov s rozšíreným zameraním na obojsmernú komunikáciu, dokumentáciu a eskalačný proces.Certifikát

Certifikát o absolvovaní kurzuKontaktná osoba

Denisa Chrťanová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk


Organizátor