Simulácia ZAP - Zved Analytik Projektant

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Zlepšenie spolupráce v tíme. Stanovovanie správnych priorít vzhľadom k stanoveným KPI. Zdokonalenie internej komunikácie. Porozumenie účinnosti prierezových tímov v pri zlepšovaní procesov a výkonu.

Cieľová skupina

ZAP je troj-kolová simulácia so špionážnou zápletkou. Je zameraná na rozvoj tímovej a medzitímovej spolupráce, na zlepšovanie internej komunikácie, hľadanie optimálnych riešení pre koordináciu a zamedzenie chýb, efektivitu spolupráce a zlepšovanie merateľných výsledkov (KPIs). Prvky simulácie sú prispôsobené tak, aby zodpovedali pracovným výzvam v praxi účastníkov s rozšíreným zameraním na obojsmernú komunikáciu, dokumentáciu a eskalačný proces.

Obsahová náplň

Charakteristika simulácie: Cieľom tímu je získať maximálnu hodnotu KPIs – t.j. maximálnu efektivitu zvoleného postupu. Hra sa realizuje v troch kolách. Medzi prvým a druhým kolom je účastnícky workshop zameraný na radikálne zvýšenie efektivity. Medzi druhým a tretím kolom je zlepšovací workshop facilitovaný lektorom a s využitím trénovaných princípov k ďalšiemu zlepšeniu výsledku. V druhom a treťom kole je zároveň simulácia vždy obohatená o nové procesné prvky a rastie aj jej komplexnosť.

Analýza simulácie je zameraná na: Prácu so zadaním a porozumenie požiadavky, prioritizáciu a voľbu riešení, optimalizáciu v rozdelení úloh a rolí, systém v komunikácii a spolupráci, účelnú dokumentáciu, realizáciu a dosahovanie výsledkov. Priebeh simulácie Kolo 1 Medzi prvým a druhým kolom je účastnícky workshop zameraný na radikálne zvýšenie efektivity. Kolo 2 Druhé kolo obsahuje komplexnejšie zadanie a náročnejší cieľ. Druhé kolo je obohatené o prvky dokumentácie o väzbe na spresnenie komunikácie a zvýšenia efektivity tímu. Medzi druhým a tretím kolom je realizovaný je zlepšovací workshop facilitovaný lektorom. Kolo 3 Tretie kolo opäť zvyšuje komplexnosť zadania a je obohatené o eskaláciu a obojsmerný tok informácií.

Lektor:
Tomáš Laurenčík

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

Otvára sa ročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Denisa Chrťanová
tel:
+421 2/544 185 *** zobraziť

mobil:
+421 911 837 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť


Adresa
Liptovská 10, 82109 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
02 5441 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť

web: www.fbe.sk

Adresa
FBE Bratislava s.r.o.
Liptovská 10, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)