Detail kurzu

Projektové riadenie pre manažérov a sponzorov projektov

FBE Bratislava s.r.o.

Popis kurzu

  • Efektívnym spôsobom sprostredkovať pre manažérov – sponzorov projektov metodiky a nástroje pre zadávanie a hodnotenie cieľov projektov, a pre riadenie a podporu práce projektových manažérov vo firme.
  • Zvládnuť postupy stanovenia a kontroly cieľov projektov, dodržiavania termínov, nákladov a alokácie zdrojov na projekty.

Obsah kurzu

Kľúčové faktory úspechu projektov z pohľadu jeho sponzorov

  • Úlohy a zodpovednosti sponzorov projektov.
  • Čo je najdôležitejšie. Na čo sa sústrediť. Praktické skúsenosti.

Zhrnutie metodiky projektového riadenia z pohľadu sponzora

  • Výber z alternatív projektov a definovanie projektov.
  • Plánovanie projektu
  • Realizácia projektu a schvaľovanie zmien
  • Ukončenie a vyhodnotenie cieľov projektu

Multiprojektové riadenie a portfólio manažment

  • Optimalizácia využitia zdrojov v multiprojektovom riadení

Aplikácia v organizáciách účastníkov kurzu

  • Riešenie špecifických otázok sponzorov v rôznych typoch projektov

Cieľová skupina

Kurz je určený pre manažérov a sponzorov projektov.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu

Kontaktná osoba


+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
Organizátor