Kurz: Novinky v předpisech odpadového hospodářství

Popis kurzu

Účastníci získají přehled o povinnostech původců odpadů a uživatelů chemických látek a směsí, a o změnách značení shromažďovacích prostředků nebezpečných odpadů, identifikačních listů nebezpečných odpadů, změnách ve značení chemických látek a využití bezpečnostních listů, změnách v požadavcích na zpracování písemných pravidel o bezpečnosti aj. Na kurzu získáte znalosti a dovednosti, jak v procesu hodnocení posoudit míru shody se závaznými požadavky v systému managementu.Obsah kurzu

1. Nakládání s odpady

  • Zákon O odpadech
  • Nařízení Komise EU Nebezpečné vlastnosti odpadů
  • Změny prováděcích vyhlášek

2. Chemické látky a směsi

  • Zákon O ochraně veřejného zdraví
  • Nařízení ES REACH
  • Nařízení ES CLPCieľová skupina

Kurz je určen všem zaměstnancům odpovědným za odpadové hospodářství a za nakládání s chemickými látkami, interním auditorům, podnikovým ekologům a manažerům EMS.Poznámka k cene

certifikovaní klienti NQA CZ mají slevu 20% z ceny kurzuKontaktná osoba

Ing. Šárka Tůmová
+420 567 300 215
audit@nqa.cz


Organizátor