Kurz: Interní auditor kvality ISO 9001:2015

Popis kurzu

Zajistit způsobilost organizace ve smyslu požadavků mezinárodních norem ISO 9001:2015 a ISO 19011:2018 k provádění interních auditů. Pochopit roli interního auditora a význam interních auditů pro zlepšování podnikových procesů, dosahování vyšší přidané hodnoty a zajištění efektivnosti celého systému řízení.Obsah kurzu

1. den

 • Směrnice pro auditování systémů managementu
 • Role interního auditora
 • Plánování a příprava auditu
 • Audit na místě
 • Taktika a technika auditování
 • Základy psychologie auditu

2. den

 • Úvod do systému managementu kvality
 • Zásady managementu
 • Požadavky normy ISO 9001:2015
 • Procesní přístup k vedení auditů
 • Auditování bez příruček a směrnic
 • Rizika v systémech managementuCieľová skupina

Kurz je určen začínajícím interním auditorům, kteří si potřebují osvojit základní znalosti a dovednosti pro provádění interních auditů, pracovníkům útvaru interního auditu a zaměstnancům, kteří se podílejí na plánování a realizaci interních auditů nebo na provádění auditů u dodavatelů, a také zaměstnancům, kteří mají zájem seznámit se s normou ISO 9001:2015 a metodikou provádění interních auditů.Poznámka k cene

certifikovaní klienti NQA CZ mají slevu 20% z ceny kurzuKontaktná osoba

Ing. Šárka Tůmová
+420 567 300 215
audit@nqa.cz


Organizátor