DETAIL KURZU

FMEA – analýza možných chýb a dôsledkov

Od:

DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Účastníci kurzu budú oboznámení so spôsobom zostavenia realizačného tímu pre riešenia FMEA prierezovo všetkými dotknutými procesmi v organizácii, ako vyšpecifikovať všetky možné alebo pravdepodobné chyby, stanoviť si priority, rozdeliť chyby do kategórií. Podľa miery rizika danej chyby stanoviť nápravné opatrenie.

Obsah kurzu

  • FMEA a jej význam v systémoch manažérstva kvality
  • Ciele a metodika
  • FMEA procesu a návrhu
  • Určenie miery rizika
  • Stanovenie nápravných opatrení a meranie ich účinností

Cieľová skupina

Pre všetkých, ktorí pôsobia v automobilovom priemysle a majú záujem zvýšiť si odbornú kvalifikáciu.

Certifikát certifikát s neobmedzenou platnosťou

Kontaktná osoba

Daniela Matyášová
+421 2/444 552 82
daniela.matyasova@dnvgl.com

Hodnotenie
Organizátor