FMEA – analýza možných chýb a dôsledkov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci kurzu budú oboznámení so spôsobom zostavenia realizačného tímu pre riešenia FMEA prierezovo všetkými dotknutými procesmi v organizácii, ako vyšpecifikovať všetky možné alebo pravdepodobné chyby, stanoviť si priority, rozdeliť chyby do kategórií. Podľa miery rizika danej chyby stanoviť nápravné opatrenie.

Cieľová skupina

Pre všetkých, ktorí pôsobia v automobilovom priemysle a majú záujem zvýšiť si odbornú kvalifikáciu.

Obsahová náplň

  • FMEA a jej význam v systémoch manažérstva kvality
  • Ciele a metodika
  • FMEA procesu a návrhu
  • Určenie miery rizika
  • Stanovenie nápravných opatrení a meranie ich účinností

Lektor:
Ing. Mária Lichnerová

Typ a platnosť osvedčenia:
certifikát s neobmedzenou platnosťou

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Daniela Matyášová
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

mobil:
+421 907 933 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť


Adresa
Hotel Podhradie, Považská Bystrica

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť

web: www.dnvgl.sk

Adresa
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
Sabinovská 8, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)