MITSUBISHI Základy programovania PLC

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom vzdelávania je, aby po skončení účastník poznal základné informácie o hardvéri, programovom prostredí a bezpečnosti pri práci s priemyselnými robotmi, ovládal systém robota, tvorbu a úpravu jednoduchých programov a konfiguráciu PLC automatov a vedel tak zrealizovať prepojenie PLC a HMI

Cieľová skupina

Programátori, obsluha, servisní technici, špecialisti automatizácie , špecialisti robotiky

Obsahová náplň

Obsah tréningu:

– Riadiace systémy PLC MITSUBISHI.
- Programovanie vo vývojovom prostredí GX Works, MELSOFT Navigator.
- PLC tagy.
- Binárne a digitálne operácie.
- Úvod do vizualizácie HMI.
- Prepojenie riadiaceho systému PLC MITSUBISHI s HMI.
- Praktické cvičenia.

Lektor:
Ing.Ján Rofár, PhD.

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní tréningu

Termíny kurzov

Otvára sa štvrťročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 3 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Barbora Medvecká
mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť


Adresa
Univerzitná 8413/6, areál CEIT ( Stredoeurópsky technologický inštitút), 010 08 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/513 74 *** zobraziť

mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť

web: www.edu4industry.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)