calendar capacity company course info location price sale search

SIEMENS Základy programovania PLC

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom vzdelávania je, aby po skončení účastník poznal základné informácie o hardvéri, programovom prostredí a bezpečnosti pri práci s priemyselnými robotmi, ovládal systém robota, tvorbu a úpravu jednoduchých programov a konfiguráciu PLC automatov a vedel zrealizovať prepojenie PLC a HMI

Cieľová skupina

Programátori, obsluha, servisní technici, špecialisti automatizácie, špecialisti robotiky

Obsahová náplň

Obsah tréningu:

  • Riadiace systémy SIMATIC S7–1200
  • Programovanie v jazyku STEP 7-Basic.
  • PLC tagy.
  • Binárne a digitálne operácie.
  • Programové, dátové a organizačné bloky.
  • Úvod do vizualizácie HMI.
  • Prepojenie riadiaceho systému SIMATIC S7–1200 s HMI.
  • Praktické cvičenia.

Tréning bude realizovaný aktivizačnými metódami a obohatený o praktické cvičenia.

Lektor:
Ing.Ján Rofár, PhD.

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní tréningu

Termíny kurzov

21.11.2016 - 23.11.2016

kurz sa otvára v Žiline a v Košiciach

Prihlásiť sa
09.01.2017 - 11.01.2017

kurz sa otvára v Žiline a v Košiciach

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 3 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Barbora Medvecká
mobil: +421 908 297 215
e-mail: barbora.medvecka@ceitgroup.eu

Adresa
Univerzitná 8413/6, areál CEIT ( Stredoeurópsky technologický inštitút), 010 08 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/513 74 35
mobil: +421 915 958 739
email: info@ceitacademy.eu
web: www.ceitgroup.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape