SIEMENS Základy programovania PLC

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom vzdelávania je, aby po skončení účastník poznal základné informácie o hardvéri, programovom prostredí a bezpečnosti pri práci s priemyselnými robotmi, ovládal systém robota, tvorbu a úpravu jednoduchých programov a konfiguráciu PLC automatov a vedel zrealizovať prepojenie PLC a HMI

Cieľová skupina

Programátori, obsluha, servisní technici, špecialisti automatizácie, špecialisti robotiky

Obsahová náplň

Obsah tréningu:

  • Riadiace systémy SIMATIC S7–1200
  • Programovanie v jazyku STEP 7-Basic.
  • PLC tagy.
  • Binárne a digitálne operácie.
  • Programové, dátové a organizačné bloky.
  • Úvod do vizualizácie HMI.
  • Prepojenie riadiaceho systému SIMATIC S7–1200 s HMI.
  • Praktické cvičenia.

Tréning bude realizovaný aktivizačnými metódami a obohatený o praktické cvičenia.

Lektor:
Ing.Ján Rofár, PhD.

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní tréningu

Termíny kurzov

24.05.2017 - 26.05.2017
12.07.2017 - 14.07.2017
27.09.2017 - 29.09.2017
13.11.2017 - 15.11.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 3 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Barbora Medvecká
mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť


Adresa
Univerzitná 8413/6, areál CEIT ( Stredoeurópsky technologický inštitút), 010 08 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/513 74 *** zobraziť

mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť

web: www.edu4industry.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape