Kurz: ISO kótování a tolerance - GD&T

Popis kurzu

Pochopení přínosu GD&T pro zkracování vývojové fáze produktů, snížení nákladů na konstrukci, přispění k prevenci a eliminaci změn, zlepšení kvality designu. Schopnost aplikovat GD&T, pochopení účelu návrhu zákazníka a zlepšení spolehlivosti plánování výroby a procesů ověřování GD&T. Naučíte se koncepty MMC, LMC a RFS. Schopnost použít GD&T ke zlepšení ověřování a kontroly kóty, pochopíte požadavky ISO 1101, geometrické tolerance, symboly, termíny a pravidla využití.Obsah kurzu

Úvod do GD&T Geometrické Tolerování a podmínky Pravidla a Koncepty GD&T Způsoby definování znaků jakost Nulové body (plošné, osové a centrální) Kontrola Orientace Tolerance pozice Soustřednost a symetrie Házení ProfilCieľová skupina

Konstruktérům, inženýrům a manažerům kvality, procesním inženýrům, vedoucím výroby, pracovníkům laboratoře, pracovníkům odpovídajícím za měřidla, členům týmu APQPPoznámka k cene

Cena pro nečleny: 7 500 Kč bez DPH (9 075 Kč včetně DPH), Cena pro členy: 6 250 Kč bez DPH (7 563 Kč včetně DPH)Kontaktná osoba

Kvapilová Jana
+420 221 082 231
kvapilova@csq.cz


Organizátor