DETAIL KURZU

Balanced Scorecard a meranie výkonnosti

Od:

FBE Bratislava s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Na praktických príkladoch ukázať, ako „Balanced Scorecard“ umožňuje zefektívniť:

 • prenášanie vízie a stratégie do stanovenia cieľov a KPI,
 • komunikáciu stratégie a meranie dosahovania cieľov,
 • plánovanie a sledovanie strategických iniciatív zlepšovania, vrátane programov Six Sigma a Lean Management,
 • zabezpečenie spätnej väzby a učenia sa.
Obsah kurzu

Čo je Balanced Scorecard a prečo ho používať

 • Príklady z výrobných firiem a služieb (Telco, IT, finančné).
 • Stanovenie cieľov a meranie výkonnosti.
 • Ako vytvoriť efektívny systém KPI (Key Performance Indicators).

Vytvorenie strategickej mapy pre Balanced Scorecard

 • Vzťahy medzi strategickými cieľmi z finančného, zákazníckeho, procesného hľadiska a z hľadiska učenia sa a rastu. Strategická mapa.

Vypracovanie systému merania a stanovenie cieľových hodnôt

 • Finančné hľadisko — meranie a hodnotenie.
 • Zákaznícke hľadisko — meranie a hodnotenie.
 • Interné procesy — meranie a hodnotenie.
 • Učenie sa a rast — meranie a hodnotenie.

Určenie strategických akcií pre dosiahnutie cieľov Aplikácia Balanced Scorecard vo firme

 • Prepojenie BSC so strategickým a operatívnym plánovaním.
 • Kaskády BSC pre rôzne úrovne firmy a ich prepojenie.
 • Prepojenie s osobnými cieľmi zamestnancov — príklady z praxe.

Riešenie praktických otázok využívania Balanced Scorecard

 • Vytvorenie a využívanie BSC v oblasti pôsobenia účastníkov tréningu.

Cieľová skupina

Kurz je určený pracovníkom z útvarov zabezpečovania a zlepšovania kvality, vedúcim riadenia výroby a TPV, majstrom, technológom, všetkým vedúcim pracovníkom podieľajúcich sa na zlepšovaní kvality výroby a služieb.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 210 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk

Kontaktná osoba

Lucia Krížová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
Organizátor