Základy marketingu

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Vytvořit si povědomí o důležitosti marketingového řízení pro úspěšné působení firmy na trhu. Aplikovat nabyté marketingové znalosti do každodenní praxe. Rozlišit jednotlivé nástroje marketingového mixu a uvědomit si jejich vzájemnou vazbu. Být aktivním článkem marketingově řízené firmy.

Cieľová skupina

Pracovníkům marketingu i ostatních útvarů organizace, kteří potřebují získat základní orientaci a ucelený přehled o oblasti marketingu. Všem, kteří si chtějí osvojit marketingový přístup k podnikání.

Obsahová náplň

Podstata marketingového přístupu. Analytická činnost v marketingu. Marketingové cíle a strategie. Marketingový mix a jeho prvky (5P). Trendy současného marketingu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zákaznické centrum Gradua-CEGOS
tel: +420 226 006 300
e-mail: gradua@gradua.cz

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 006 300
mobil: +420 725 531 570
email: gradua@gradua.cz
web: www.gradua.cz

Adresa
Gradua-CEGOS, s.r.o.
Karlovo nám. 7, Praha 2 Zobraziť na mape