++NOVÉ++ 20 poučený prac. vyhl.508/09 Z.z ++ Kontrola a revízie el.spotrebičov a náradia.++

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom školenia je oboznámiť pracovníkov bez elektrotechnického vzdelania s problematikou vykonávania kontrol a revízií elektrických spotrebičov a ručného elektrického náradia počas ich používania podľa súčasných platných noriem STN 33 1600 a STN 33 1610

Cieľová skupina

Školenie je určené pre pracovníkov s odbornou spôsobilosťou „poučený pracovník“ §20 podľa Vyhl. 508/09 Z.z. /v znení vyhlášky č.398/2013 Z.z. s ukončeným odborným vzdelaním aj bez elektrotechnického zamerania, bez obmedzenia veku.

Obsahová náplň

Školenie je 1-dňové /4 vyuč. hodiny/ Prvá časť je určená všeobecne pre §20 – poučený pracovník. Druhá časť je zameraná špeciálne na kontroly a revízie elektrických spotrebičov a náradia v zmysle vyhlášky č. 508/09 Z.z. /v znení vyhlášky č. 398/2013 Z.z. Súčasťou prednášky sú ukážky praktického merania a oboznámenie s meracím prístrojom – určeným špeciálne na túto prácu. Na záver dostanú účastníci „Zápis o účasti“ s podpisom oprávnenej osoby a lektora – revízneho technika s uvedením náplne prednášky.

Lektor:
RT-Jaromír Peniak, Ing. Ernest Kuna, Ing. Dušan Dolinský, Ing. František Zajvald

Typ a platnosť osvedčenia:
Zápis o účasti" na školení §20 a §20 špeciál

Termíny kurzov

17.04.2018

§20 + §20 - Kontrola a revízie elektrických spotrebičov a náradia

Prihlásiť sa
15.05.2018

§20 + §20 - Kontrola a revízie elektrických spotrebičov a náradia

Prihlásiť sa
19.06.2018

§20 + §20 - Kontrola a revízie elektrických spotrebičov a náradia

Prihlásiť sa
17.07.2018

§20 + §20 - Kontrola a revízie elektrických spotrebičov a náradia

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Lívia Tomovičová
tel:
+421 2/444 602 *** zobraziť

mobil:
+421 905 605 *** zobraziť

email:
terno816@... zobraziť


Adresa
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/444 602 *** zobraziť

mobil:
+421 905 605 *** zobraziť

email:
terno816@... zobraziť

web: www.terno816.sk

Adresa
Agentúra TERNO816 Lívia Tomovičová
Kutuzovova 17, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)