DETAIL KURZU

++NOVÉ++ 20 poučený prac. vyhl.508/09 Z.z ++ Kontrola a revízie el.spotrebičov a náradia.++

Od:

Agentúra TERNO816 Lívia Tomovičová

Bratislava

Popis kurzu

Cieľom školenia je oboznámiť pracovníkov bez elektrotechnického vzdelania s problematikou vykonávania kontrol a revízií elektrických spotrebičov a ručného elektrického náradia počas ich používania podľa súčasných platných noriem STN 33 1600 a STN 33 1610

Obsah kurzu

Školenie je 1-dňové /4 vyuč. hodiny/ Prvá časť je určená všeobecne pre §20 – poučený pracovník. Druhá časť je zameraná špeciálne na kontroly a revízie elektrických spotrebičov a náradia v zmysle vyhlášky č. 508/09 Z.z. /v znení vyhlášky č. 398/2013 Z.z. Súčasťou prednášky sú ukážky praktického merania a oboznámenie s meracím prístrojom – určeným špeciálne na túto prácu. Na záver dostanú účastníci „Zápis o účasti“ s podpisom oprávnenej osoby a lektora – revízneho technika s uvedením náplne prednášky.

Cieľová skupina

Školenie je určené pre pracovníkov s odbornou spôsobilosťou „poučený pracovník“ §20 podľa Vyhl. 508/09 Z.z. /v znení vyhlášky č.398/2013 Z.z. s ukončeným odborným vzdelaním aj bez elektrotechnického zamerania, bez obmedzenia veku.

Certifikát Zápis o účasti" na školení §20 a §20 špeciál

Kontaktná osoba

Lívia Tomovičová
+421 905 605 421
terno816@mail.t-com.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Zarezervovať