Detail kurzu

Práca v tíme a komunikácia ( outdoorový kurz)

SNR Certification SK&CZ s.r.o.

Popis kurzu

„Povedz mi a ja zabudnem. Ukáž mi a ja si možno spomeniem. Zapoj ma a ja pochopím“ (čínske príslovie) …

Kurz je realizovaný kombináciou teórie a zážitkového vzdelávania. Účastníci získajú teoretické vedomosti o tímovej práci a komunikácii. Plnením tímových úloh v teréne budú mať účastníci možnosť uplatniť vzájomnú spoluprácu a identifikovať silné a slabé stránky seba a svojho tímu. Absolvovaním kurzu získajú účastníci také vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia dosahovať optimálny pracovný výkon na základe poznania procesov prebiehajúcich v tíme, analýzy tímových rolí a spolupráce v tíme, ako i lepšieho sebapoznania. Súčasťou kurzu je aj aktivita zameraná na spoznanie vlastného dominantného komunikačného štýlu a porozumenie komunikačného štýlu partnera.

Obsah kurzu

 • Tím vs. Skupina
  • Štádiá vývoja tímu
  • Tímové roly
  • Komunikácia
  • Druhy komunikácie
  • Aký je môj dominantný komunikačný štýl
  • Zážitkové vzdelávanie (práca v tímoch na zaujímavých, fyzicky a

   psychicky nenáročných aktivitách)

  • Reflexia zážitkového vzdelávania, analýza postupu a poučenie pre

   prácu účastníkov

Cieľová skupina

Uzatvorený kurz vhodný pre firmy, pre akékoľvek tímy (dlhodobo fungujúce, ale aj začínajúce tímy, ktoré sa potrebujú lepšie spoznať).

Minimálny počet účastníkov 8 osôb a maximálny 12 osôb.

Toto školenie je možné vykonať aj v trvaní jeden deň, len praktická outdoorová časť.

Certifikát Osvedčenie o úspešnom absolvovaní bez obmedzenia platnosti vydané spoločnosťou VINCOTTE International SK&CZ s.r.o.
Hodnotenie
Organizátor