ZÁKLADY ERGONÓMIE S VYUŽITÍM VIRTUÁLNEJ A ROZŠÍRENEJ REALITY POMOCOU APLIKÁCIE CERAA

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa štvrťročne
 • Miesto konania: Bratislava, Košice, Žilina
 • Cena: 420 € (350 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: V prípade, že sa z jednej spoločnosti prihlási na kurz 2 a viac záujemcov , ponúkame Vám zľavu 10% z uvedenej ceny, v cene nie je zahrnutá pevná licencia aplikácie CERAA a doporučený hardware . Cena 1 pevej licencie aplikácie CERRA + MODUL1 verzia 2
 • Organizátor: CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

CERAA ( Ceit ERgonomics Analysis Application ) je jedinečná aplikácia, ktorá rýchlo a jednoducho odhalí rizikovosť Vášho pracoviska. Hodnotenie prechádza cez priestorové podmienky a pracovné polohy. Využíva prvky virtuálnej a rozšírenej reality a predovšetkým, celé hodnotenie je výlučne v zmysle platnej legislatívy SR.

Našim cieľom je:

 • oboznámiť Vás so zásadami ergonómie a projektovania pracovísk
 • pripraviť Vás na využívanie jedinečnej aplikácie CERAA
 • aby ste boli schopní realizovať screeningové hodnotenie pracovísk

ČO je vlastne aplikácia CERAA?

Ide o screeningové hodnotenie priestorových podmienok pracoviska postavené na platforme rozšírenej reality, a to všetko na základe platnej legislatívy SR.

VÝHODY:

 • nemusíte byť odborníkmi v ergonómii
 • rýchlo, jednoducho a presne hodnotíte pracovisko
 • aplikácia Vás sama navádza na zhodnotenie
 • legislatívna podpora
 • a to všetko v prostredí virtuálnej a rozšírenej reality

Cieľová skupina

Procesní a strojní inžinieri, ergonómovia a všetci zaoberajúci sa bezpečnosťou pri práci

Obsahová náplň

Počas 1 dňa sa budeme venovať:

 1. Ergonómia v priemysle
 2. Projektovanie priemyselných pracovísk

3.Práca s jedinečnou aplikáciou CERAA

1.Ergonómia v priemysle

 • terminológia v ergonómii
 • 10 hlavných metód určovania fyzickej záťaže
 • hodnotenie a ukážky pracovných polôh
 • choroby z preťaženia, identifikácia a eliminácia
 • riziká z pohľadu priemyselnej ergonómie
 • 7 základných faktorov manipulácie s bremenami, hmotnostné limity
 • platná legislatíva SR

2. Projektovanie priemyselných pracovísk

 • ergonomické požiadavky na pracovisko
 • funkčné a rozmerové parametre pracoviska
 • zásady na optimálne usporiadanie pracoviska

3. Práca s jedinečnou aplikáciou CERAA ( Ceit ERgonomics Analysis Application )

 • fungovanie a použitie

Lektor:
Ing. Martina Gašová, PhD.

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní tréningu

Termíny kurzov

Otvára sa štvrťročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Barbora Medvecká
mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť


Adresa
Bratislava, Košice, Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/513 74 *** zobraziť

mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť

web: www.edu4industry.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)