Kurz: ZÁKLADY ERGONÓMIE S VYUŽITÍM VIRTUÁLNEJ A ROZŠÍRENEJ REALITY POMOCOU APLIKÁCIE CERAA

Popis kurzu

CERAA ( Ceit ERgonomics Analysis Application ) je jedinečná aplikácia, ktorá rýchlo a jednoducho odhalí rizikovosť Vášho pracoviska. Hodnotenie prechádza cez priestorové podmienky a pracovné polohy. Využíva prvky virtuálnej a rozšírenej reality a predovšetkým, celé hodnotenie je výlučne v zmysle platnej legislatívy SR.

Našim cieľom je:

 • oboznámiť Vás so zásadami ergonómie a projektovania pracovísk
 • pripraviť Vás na využívanie jedinečnej aplikácie CERAA
 • aby ste boli schopní realizovať screeningové hodnotenie pracovísk

ČO je vlastne aplikácia CERAA?

Ide o screeningové hodnotenie priestorových podmienok pracoviska postavené na platforme rozšírenej reality, a to všetko na základe platnej legislatívy SR.

VÝHODY:

 • nemusíte byť odborníkmi v ergonómii
 • rýchlo, jednoducho a presne hodnotíte pracovisko
 • aplikácia Vás sama navádza na zhodnotenie
 • legislatívna podpora
 • a to všetko v prostredí virtuálnej a rozšírenej realityObsah kurzu

Počas 1 dňa sa budeme venovať:

 1. Ergonómia v priemysle
 2. Projektovanie priemyselných pracovísk

3.Práca s jedinečnou aplikáciou CERAA

1.Ergonómia v priemysle

 • terminológia v ergonómii
 • 10 hlavných metód určovania fyzickej záťaže
 • hodnotenie a ukážky pracovných polôh
 • choroby z preťaženia, identifikácia a eliminácia
 • riziká z pohľadu priemyselnej ergonómie
 • 7 základných faktorov manipulácie s bremenami, hmotnostné limity
 • platná legislatíva SR

2. Projektovanie priemyselných pracovísk

 • ergonomické požiadavky na pracovisko
 • funkčné a rozmerové parametre pracoviska
 • zásady na optimálne usporiadanie pracoviska

3. Práca s jedinečnou aplikáciou CERAA ( Ceit ERgonomics Analysis Application )

 • fungovanie a použitieCieľová skupina

Procesní a strojní inžinieri, ergonómovia a všetci zaoberajúci sa bezpečnosťou pri práciCertifikát

Osvedčenie o absolvovaní tréninguPoznámka k cene

V prípade, že sa z jednej spoločnosti prihlási na kurz 2 a viac záujemcov , ponúkame Vám zľavu 10% z uvedenej ceny, v cene nie je zahrnutá pevná licencia aplikácie CERAA a doporučený hardware . Cena 1 pevej licencie aplikácie CERRA + MODUL1 verzia 2Kontaktná osoba

Mgr.Barbora Medvecká
+421 908 297 215
barbora.medvecka@ceitgroup.eu