ZÁKLADY ERGONÓMIE S VYUŽITÍM VIRTUÁLNEJ A ROZŠÍRENEJ REALITY POMOCOU APLIKÁCIE CERAA

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

CERAA ( Ceit ERgonomics Analysis Application ) je jedinečná aplikácia, ktorá rýchlo a jednoducho odhalí rizikovosť Vášho pracoviska. Hodnotenie prechádza cez priestorové podmienky a pracovné polohy. Využíva prvky virtuálnej a rozšírenej reality a predovšetkým, celé hodnotenie je výlučne v zmysle platnej legislatívy SR.

Našim cieľom je:

 • oboznámiť Vás so zásadami ergonómie a projektovania pracovísk
 • pripraviť Vás na využívanie jedinečnej aplikácie CERAA
 • aby ste boli schopní realizovať screeningové hodnotenie pracovísk

ČO je vlastne aplikácia CERAA?

Ide o screeningové hodnotenie priestorových podmienok pracoviska postavené na platforme rozšírenej reality, a to všetko na základe platnej legislatívy SR.

VÝHODY:

 • nemusíte byť odborníkmi v ergonómii
 • rýchlo, jednoducho a presne hodnotíte pracovisko
 • aplikácia Vás sama navádza na zhodnotenie
 • legislatívna podpora
 • a to všetko v prostredí virtuálnej a rozšírenej reality

Cieľová skupina

Procesní a strojní inžinieri, ergonómovia a všetci zaoberajúci sa bezpečnosťou pri práci

Obsahová náplň

Počas 1 dňa sa budeme venovať:

 1. Ergonómia v priemysle
 2. Projektovanie priemyselných pracovísk

3.Práca s jedinečnou aplikáciou CERAA

1.Ergonómia v priemysle

 • terminológia v ergonómii
 • 10 hlavných metód určovania fyzickej záťaže
 • hodnotenie a ukážky pracovných polôh
 • choroby z preťaženia, identifikácia a eliminácia
 • riziká z pohľadu priemyselnej ergonómie
 • 7 základných faktorov manipulácie s bremenami, hmotnostné limity
 • platná legislatíva SR

2. Projektovanie priemyselných pracovísk

 • ergonomické požiadavky na pracovisko
 • funkčné a rozmerové parametre pracoviska
 • zásady na optimálne usporiadanie pracoviska

3. Práca s jedinečnou aplikáciou CERAA ( Ceit ERgonomics Analysis Application )

 • fungovanie a použitie

Lektor:
Ing. Martina Gašová, PhD.

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní tréningu

Termíny kurzov

14.02.2017

Bratislava

Prihlásiť sa
07.04.2017
17.05.2017
19.06.2017
14.09.2017
10.10.2017

Bratislava

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Barbora Medvecká
mobil: +421 908 297 215
e-mail: barbora.medvecka@ceitgroup.eu

Adresa
Bratislava, Košice, Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/513 74 35
mobil: +421 915 958 739
email: info@ceitacademy.eu
web: www.ceitgroup.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape