Kredity pre učiteľov 1

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

  • Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa – 10 kreditov – 80 €
  • Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa – 10 kreditov – 80 €
  • Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa – 10 kreditov – 80 €
  • Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa – 14 kreditov – 90 €
  • Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese – 22 kreditov – 160 €

Cieľová skupina

Kategória: učiteľ

Podkategória: učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy), učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy), učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)

Kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

Kariérová pozícia: pedagogický zamestnanec špecialista, vedúci pedagogický zamestnanec

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Katarína Tomáňová
mobil: +421 905 452 234
e-mail: kurzy.dk@avtatry.sk

Adresa
Ťatliakova 2051/8, 026 01 Dolný Kubín

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: -
mobil: +421 905 452 234
email: kurzy.dk@avtatry.sk
web: www.avtatry.sk

Adresa
Akadémia vzdelávania Tatry s. r. o., pobočka Dolný Kubín
Ťatliakova 2051/8, Dolný Kubín Zobraziť na mape