Kurz: TOGAF® Certified (L2) - návrh, implementácia IT & enterprise architektúry

Popis kurzu

Metodiku TOGAF® využijete v akomkoľvek IT projekte.

TOGAF prepája technológie, aplikácie, dáta, biznisové procesy. Manažéri využívajú framework enterprise architektúry TOGAF ako manuál pre špecifikáciu postupov „ako navrhnúť architektúru riešení“.

Štandardizácia architektúry na enterprise úrovni Vám pomôže vniesť do IT rozvoja a investičných rozhodnutí poriadok. TOGAF® pomáha organizáciám po celom svete. Manažéri ho oceňujú najmä ako cenný nástroj pre transformáciu strategických plánov do realizácie.

Cieľom je osvojenie si praktických zručností potrebných pre návrh, implementáciu a rozvoj Enterprise Architektúry. Absolventi si na simulovaných príkladoch z praxe osvoja techniky a získajú 100% istotu.

TOGAF pomôže realizovať správne rozhodnutia a rovnako tak efektívne koordinovať ostávajúce či budúce kroky. Metodiku testujú, implementujú a s úspechom využívajú organizácie bez rozdielu veľkosti a zamerania po celom svete.Obsah kurzu

Štruktúra kurzu TOGAF® 9 Certified (Practitioner Level 2)

  • ako používať ADM fázy pre rozvoj Enterprise Architektúry
  • ako používať framework TOGAF, odporúčania z praxe, príklady
  • role frameworku TOGAF pri plnení strategických cieľov spoločnosti
  • realizácia manažérskych požiadaviek a cieľov pomocou enterprise architektúry
  • integrovaný referenčný model, čiastkové bloky ADM, Repository EA, SOA atď.
  • ako rozdeliť Enterprise Architektúru tak, aby spĺňala špecifické potrebyCieľová skupina

Kurz odporúčame všetkým manažérom, ktorí sa priamo podieľajú na:

  • designe
  • optimalizácii
  • rozvoji infraštruktúry (IT i Enterprise Architektúra)

Medzi najčastejších absolventov patria CIO, IT architekti, konzultanti a top manažéri zaoberajúci sa optimalizáciou organizačných procesov naprieč organizáciou.Certifikát

TOGAF Certified Architects: TOGAF Practitioner Level2.Poznámka k cene

The Open Group_cena: 50 € certifikátKontaktná osoba

Mária Záňová
+421 2/207 260 38
maria.zanova@tayllorcox.com


Organizátor

Ďalšie termíny kurzu

Termín Cena