Kurz: Aktualizácia - Elektrotechnik §21, §22, §23

Popis kurzu

Pre záujemcov o získanie aktualizácie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.Obsah kurzu

Odborné vzdelávacie podujatie je určené pre držiteľov osvedčenie v elektrotechnike, zmeny v legislatíve a v danom odbore.Cieľová skupina

Kurz je určený pre záujemcov o získanie aktualizácie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike. Podmienkou zaradenia do kurzu je platné osvedčenie.Kontaktná osoba

Ing.Katarína Tomáňová
+421 905 452 234
kurzy.dk@avtatry.sk