Kurz: Marketing

Popis kurzu

alebo prečo si vybrať kurz Marketing od firmy Kopex:

Náplň práce marketingových oddelení sa spravidla obmedzuje na tvorbu propagačných a prezentačných materiálov, správy webstránky, vydávania Newsletterov, organizáciu firemných „eventov“, Public relations činností a udržiavanie databázy zákazníkov, chýba však náplň, ktorá bezprostredne ovplyvňuje predaj výrobkov.

Aký je dôsledok chýbajúcej hlavnej náplne marketingu na výrobu výrobkov, poskytovanie služieb a obchod?

Ak sa produkty nevyvíjajú na základe analýzy potrieb trhu, ale kopírovaním konkurencie alebo okamžitých potrieb zákazníkov, potom je sortiment výrobkov firmy nehomogénny. Nehomogénny sortiment výrobkov sa komplikovane a draho vyrába.

Nehomogénny sortiment výrobkov a neexistujúca segmentácia zákazníkov neumožňuje zadeliť obchodníkov. Obchod potom funguje živelne, niektoré produkty sa stávajú ležiakmi na sklade, pri iných sa mešká s dodaním alebo sa nedodajú vôbec.

V prípade firmy poskytujúcej služby sa nehomogénny sortiment a koncentrácia na akéhokoľvek zákazníka prejavuje tak, že nie je spokojný nik. Nie náhodou sa o Slovensku hovorí, že služby sú tu slabé.Obsah kurzu

  • ako súvisí marketing s firemnou stratégiou a predajom
  • marketingová analýza potrieb trhu a správania sa zákazníka
  • segmentácia trhu a výber cieľového trhu
  • analýza sortimentu produktov firmy, kategorizácia (zatriedenie) produktov, výber kľúčových produktov
  • tvorba produktového portfólia
  • vývoj/inovácia nových výrobkov
  • cenová, distribučná a komunikačná stratégiaCieľová skupina

podnikatelia, manažéri, pracovníci obchodu a marketinguKontaktná osoba

Ing. Juraj Haluška, PhD.
+421 905 642 306
mail@kopex.sk


Organizátor