ANGLIČTINA PRE MANAŽÉROV

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Rozšíriť slovnú zásobu z oblasti obchodnej angličtiny. Zdokonaliť používanie jazykových zručností v ekonomickej teórii aj praxi.

Cieľová skupina

Odborná verejnosť, študenti ekonomických, obchodných vied a manažmentu. Záujemcovia, ktorí si osvojili jazyk na úrovni upper-intermediate (B2) alebo advanced (C1) CEFR.

Obsahová náplň

Hlavné témy z ekonomickej teórie a praxe. Dôležité okruhy gramatiky. Písanie obchodnej korešpodencie. Komunikácia pri rokovaniach, konferenciách. Príprava na získanie certifikátu zo skúšky BEC Vantage/Higher (The Cambridge Business English Certificate).

Termíny kurzov

27.02.2017 - 12.05.2017

Uzávierka prihlášok: 22.2.2017

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PhDr. Silvia Blašková, PhD.
tel: +421 2/544 330 57
mobil: +421 911 730 099
e-mail: silvia.blaskova@cdv.uniba.sk

Adresa
Odbojárov 10/a, 831 04 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/501 177 31
email: cdv@rec.uniba.sk
web: www.cdv.uniba.sk

Adresa
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, Bratislava 25 Zobraziť na mape