Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 seminár

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Komplexná informácia o danej problematike.

Cieľová skupina

Všetci záujemcovia o danú problematiku.

Obsahová náplň

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti

  • Daňové parametre pre roky 2015 a 2016 – výpočet nezdaniteľných častí základu dane na daňovníka a na manželského partnera, daňový bonus, daňová úľava z titulu dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) a príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)
  • Nárok na daňový bonus a zamestnaneckú prémiu – uplatnenie na mesačnej a na ročnej báze, uplatnenie nároku na daňový bonus v ročnom zúčtovaní
  • Výpočet nepeňažného príjmu pri poskytnutí vlastného motorového vozidla zamestnávateľa v zmysle metodického pokynu FR SR
  • Postup pri navyšovaní nepeňažného príjmu (tzv. brutácia príjmu) poskytovaného zamestnávateľom zamestnancovi – podstata, výpočet navýšenia, výnimky – kedy nie je možné brutáciu príjmu použiť, uplatnenie progresivity pri navýšení nepeňažného príjmu
  • Zmeny na daňových tlačivách – “Vyhlásenie na zdanenie príjmov”, „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania“, „Potvrdenie o vyplatených príjmoch zo závislej činnosti“, „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň“, „Mesačný daňový prehľad“, „Hlásenie o vyúčtovaní dane“
  • Termíny a príklady na výpočet ročného zúčtovania preddavkov na daň – výpočet nezdaniteľných časti základu dane, výpočet daňového bonusu, výpočet preplatku resp. nedoplatku na dani a jeho zúčtovanie so zamestnancom
  • Postup k podávaniu dodatočného daňového priznania po vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti v zmysle metodického pokynu FR SR – za zomrelého daňovníka, z dôvodu spätného priznania dôchodku, z dôvodu dodatočne vyplatených príjmov
  • Špecifiká daňových povinností – u poberateľov dôchodkových dávok, u študentov, u cudzincov a štatutárov
  • Ročná uzávierka v mzdovej učtárni – vyplatenie náhrady mzdy za nevyčerpanú minuločnú dovolenku v decembrovej výplate zamestnancov v súvislosti s uplatnením § 116 ods. 2 Zákonníka práca, spracovanie ročného výkazu o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2015, archivácia dokumentov, výška minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov po 1.1.2016, zmeny vo výpočte exekučných zrážok, uplatňovanie odvodovej odpočítateľnej položky a zmeny v zdravotnom a sociálnom poistení v roku 2016

Lektor:
Ing. Iveta Matlovičová

Termíny kurzov

19.01.2017

VS: 01 01 17 Coop Jednota Slovensko, Bajkalská 25, Bratislava

Prihlásiť sa
16.02.2017

VS: 03 02 17 garni* G HOTEL Bratislava (DOPRASTAV), Košická 52, Bratislava

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Tomáš Polák
tel: +421 41/562 18 10, +421 41/562 15 77
mobil: +421 911 553 636, +421 903 544 777
e-mail: office@tempo.sk

Adresa
Podľa rozpisu termínov, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/562 15 77, +421 41/562 18 10, +421 903 544 777
email: tempo@tempo.sk
web: www.tempo.sk

Adresa
Agentúra TEMPO, s.r.o.
Jánošíkova 1, Žilina Zobraziť na mape