Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti za rok 2018 a zmeny od 1.1.2019

Popis kurzu

Pozývame vás na odborný seminár, na ktorom získate informácie ako postupovať pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti a s akými špecifikami sa môžete stretnúť. Ako vždy súčasťou tohto školenia bude aj problematika ročnej mzdovej uzávierky a legislatívne novinky platné od 1.1.2019.

Obsah kurzu

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti 2018, povinnosti súvisiace s ukončením roka a legislatívne zmeny k 1.1.2019

 1. Povinnosť požiadať o ročné zúčtovanie dane („RZDP“)
 2. Lehoty v RZDP
 3. Nezdaniteľné časti základu dane a iné daňové úľavy
 4. Daňový bonus na dieťa
 5. Daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie
 6. Výpočet RZDP a jeho zúčtovanie so zamestnancom
 7. Daňové tlačivá
 8. Nedoplatky/pre­platky RZDP a ich vyrovnanie
 9. Darovanie 2 % dane
 10. Ročná uzávierka v mzdovej učtárni
 11. Legislatívne zmeny k 1.1. 2019

Seminár ponúka komplexný prehľad zmien a postupov pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti za rok 2018, oboznámenie sa s povinnosťami mzdovej učtárne v súvislosti s ukončením roka 2018 a tiež zahŕňa legislatívne zmeny v mzdovom účtovníctve k 1.1. 2019.

Poznámka k cene

obed, coffee break, materiály

Kontaktná osoba

Ing. Tomáš Polák
+421 41/562 18 10
office@tempo.sk

Organizátor
Ďalšie termíny kurzu

Termín Cena