Detail kurzu

Opravné prostriedky v rekodifikovanom civilnom procese

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové zákony – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahradili, už desaťročia platný a nespočetne krát novelizovaný, Občiansky súdny poriadok. Na našom seminári Vám lektor podrobne predstaví zmeny, ktoré prinesie civilný sporový poriadok, ktorý upravuje postup súdu I. stupňa, strán a osôb zúčastnených na súdnom konaní pri pojednávaní a rozhodovaní sporov.

Obsah kurzu

 1. Koncepcia opravných prostriedkov
 • opravné prostriedky voči uzneseniam
 • opravné prostriedky voči rozsudkom
 • odpor voči platobnému rozkazu
 1. Riadne opravné prostriedky
 • riadne a mimoriadne opravné prostriedky
 • rozdiely v opravných prostriedkoch v sporovom a mimosporovom konaní
 • spoločné znaky opravných prostriedkov
 1. Odvolanie
 • prípustnosť odvolania a odvolacie dôvody
 • náležitosti odvolania a lehoty
 • postup prvostupňového a odvolacieho súdu
 1. Dovolanie
 • prípustnosť dovolania a dovolacie dôvody
 • náležitosti dovolania a lehoty
 • postup dovolacieho súdu, senát a veľký senát
 • šikanózne podávanie dovolaní
 1. Dovolanie generálneho prokurátora
 • rozdiely v sporovom a mimosporovom konaní
 • prípustnosť dovolania a dovolacie dôvody, náležitosti dovolania a lehoty
 • postup dovolacieho súdu a rozhodnutia
 1. Žaloba na obnovu konania
 • prípustnosť žaloby a dôvody
 • postup súdu a lehoty, účinky povolenia obnovy
 • rozhodnutia v obnovenom konaní

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť – podnikoví právnici, advokáti, koncipienti a zamestnanci štátnych a verejných inštitúcií a orgánov verejnej správy.

Poznámka k cene

Zľava pri registrácii: 2 účastníkov z jednej spoločnost - 5 % zľava, 3 - 4 účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava, 5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 15 % zľava

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor