Apple počítač

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Absolvent kurzu vie samostatne pracovať s počítačom značky Apple. 2 kurzy sú zamerané hlavne na :

1/ oboznámenie sa so základnými prednosťami a funkcionality počítačov značky Apple

2/ samostatná práca so značkou Apple – nastavenie SW a HW podľa Vašich predstáv, synchronizácia s telefónom a pod.

Cieľová skupina

Noví majitelia počítačov Apple a všetci, ktorí prechádzajú z iných OS na počítače Apple

Obsahová náplň

11.7.2016 v čase 16–20 hod. 45,– eur

Práca s počítačom Apple 1/ Filozofia značky Apple 2/ Apple iMac, ProBook, MacBook Air, iPhone 3/ OS OSX 4/ Práca s aplikáciami 5/ Synchronizácia 6/ Diskusia

12.7. a 13.7.2016 v čase 16–20 hod. 95,– eur

Môj prvý Apple

1/ Filozofia značky Apple 2/ Apple iMac, ProBook, MacBook, iPhone 3/ OS OSX 4/ Štart a práca s aplikáciami, inštalácie 5/ Systémové nastavenia 6/ Synchronizácia 7/ Diskusia

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Akadémia vzdelávania Zvolen
mobil: +421 902 930 207
e-mail: avzv@avzvolen.sk

Adresa
Námestie SNP 25, 960 01 Zvolen