Faktorová analýza

Základné info
 • Termín kurzov: 27.02.2017
 • Miesto konania: Krakovská 7, Praha 1
 • Cena: 6 776 Kč (5 600 Kč bez DPH)
 • Poznámka k cene: Cena je určena pro komerční sféru. Pro státní správu a zdravotnictví poskytujeme 15% slevu, pro školství 20% slevu ze základní ceny kurzu. Při přihlášení více účastníků z jedné společnosti na stejný kurz nabízíme cenové zvýhodnění.
 • Organizátor: ACREA CR, spol. s r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Faktorová analýza umožňuje nalézt latentní (nepřímo pozorované) příčiny variability dat. Díky nalezeným latentním proměnným (faktorům) lze redukovat počet proměnných při zachování maxima informace a nalézt souvislost mezi pozorovanými proměnnými a odvozenými faktory.

Cílem kurzu je seznámit účastníky s praktickým využitím metod faktorové analýzy. Důraz je kladen na porozumění a interpretaci výsledků. Matematické aspekty modelu a algoritmů nejsou v kurzu zahrnuty, pokud to není nutné k praktickému zvládnutí metody.

Cieľová skupina

Kurz je určen všem, kteří analyzují vícedimenzionální číselná data a hledají hlavní příčiny jejich variability.

Obsahová náplň

Program kurzu:

 1. vznik faktorové analýzy jako psychometrického modelu (historické poznámky)
 2. vysvětlení variability a korelační struktury měřených proměnných pomocí vnitřních faktorů systému
 3. identifikace korelačních dimenzí a korelačních shluků, korelace dat
 4. latentní a manifestní proměnné, indikace latentní vlastnosti
 5. rovnice FA: známé a neznámé proměnné a parametry v modelu FA
 6. měření hodnot latentních proměnných
 7. existence a (ne)jednoznačnost řešení
 8. extrakce hlavního řešení – metoda hlavních komponent (a jiné metody)
 9. význam odhadnutých parametrů a interpretace faktorů
 10. rotace faktorů – výběr interpretovatelného řešení (jednoduchá struktura)
 11. odhad neznámých hodnot faktorů pro každou jednotku
 12. využití faktorů v další analýze dat

Lektor:
Mgr. Lubomíra Červová

Termíny kurzov

27.02.2017

9:00 - 16:30 hod.

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Bc. Petra Formánková
tel: +420 234 721 422
mobil: +420 605 871 522
e-mail: kurzy@acrea.cz

Adresa
Krakovská 7, 110 00 Praha 1

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 234 721 444
mobil: +420 605 871 522
email: kurzy@acrea.cz
web: www.acrea.cz

Adresa
ACREA CR, spol. s r.o.
Krakovská 7, Praha 1 Zobraziť na mape