Bratislava

Verejné obstarávanie - Podlimitné zákazky (s/bez využitia elektronického trhoviska) a zákazky s nízkou hodnotou

Základné info
  • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
  • Miesto konania: Astrová 2/A, Otidea, s.r.o. Bratislava
  • Cena: 120 € (100 € bez DPH)
  • Poznámka k cene: V cene je zahrnuté organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, občerstvenie v priebehu dňa a stravný lístok na obed.
  • Organizátor: OTIDEA s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom seminára je komplexne informovať verejných obstarávateľov o ustanoveniach úplne nového zákona o verejnom obstarávaní, hlavným cieľom seminára bude informovať poslucháčov o nových finančných limitoch pre zákazku s nízkou hodnotou a podlimitné zákazky. Ako identifikovať bežnú dostupnosť na trhu – test bežnej dostupnosti. Ako stanoviť predpokladanú hodnotu zákazky v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Cieľová skupina

Určené všetkým, ktorí pôsobia v oblasti verejného obstarávania na strane verejných obstarávateľov a obstarávateľov aj záujemcov/uchádzačov

Obsahová náplň

Výnimky zo zákona
Príloha č. 1 zákona
Bežná dostupnosť
Podlimitné zákazky podľa § 108
Podlimitné zákazky s využitím ET § 109 – 112
Podlimitné zákazky bez využitia ET (§ 113 až 116)
Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117
Podlimitná koncesia podľa § 118
Diskusia

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Monika Svinčáková
mobil:
+421 911 124 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Astrová 2/A, 821 01 Otidea, s.r.o. Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 914 124 *** zobraziť

mobil:
+421 914 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.otidea.sk

Adresa
OTIDEA s.r.o.
Astrová 2/A, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)