Detail kurzu

Manažérske zručnosti III Motivácia - kľúč k špičkovým výkonom

FBE Bratislava s.r.o.

Popis kurzu

 • Rozvinúť schopnosti účastníkov motivovať spolupracovníkov k efektívnym a spoľahlivým výkonom
 • Zvládnuť efektívne využívať rôzne typy motivácie k dosahovaniu cieľov tímu
 • Zdokonaliť sa vo vedení motivačných rozhovorov

Obsah kurzu

Motivácia

 • Osobná motivácia
 • Atmosféra pracovnej skupiny – tímu
 • Možnosti motivácie vo vzťahu manažér – spolupracovník

Motivácia v manažérskej praxi

 • Potreby spolupracovníkov
 • Sila nefinančnej motivácie
 • STOP demotivácii – draho za ňu platíme
 • Dobrý pocit z práce a angažovanosť

Stanovovanie cieľov

 • Ciele z pohľadu motivácie, SMART ciele

Ako motivovať pomocou spätnej väzby?

 • Spätná väzba, pochvala, pozitívne usmerňovanie

Ocenenie v pracovných vzťahoch

 • Ocenenie je viac ako pochvala, vyjadruje sa rôznou formou. Každý si váži inú formu ocenenia

Pygmalion Effect a Tom Sawyer Effect
Ako funguje motivácia?

 • Očakávania, spravodlivosť, zameranie na cieľ

Stimuly a podnety
Praktické rady, ako motivovať spolupracovníkov
Motivačné rozhovory


Cieľová skupina

Kolegov motivujú len peniaze. Je to naozaj tak? Tento kurz presvedčí aj najväčších skeptikov, že nielen peniaze hýbu naším manažérskym svetom a svetom našich spolupracovníkov. Výrok Jana Wericha: „Radši míň za to, co radši“ je kľúč k mysliam a srdciam nás všetkých. Čo mám radšej? Čo má radšej môj spolupracovník? A je to pre nás také dôležité, že pri rozhodovaní, čo a ako budem robiť, nie sú „peniaze až na prvom mieste“? Tento kurz sa vhodne dopĺňa s kurzom „Dôsledné riadenie k vysokým výkonom“ a kurzom „Budovanie High Performance tímu“.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu

Kontaktná osoba


+451 2 544 18513
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
Organizátor