Detail kurzu

Manažérske zručnosti III Motivácia - kľúč k špičkovým výkonom

FBE Bratislava s.r.o.

Popis kurzu

 • Rozvinúť schopnosti účastníkov motivovať spolupracovníkov k efektívnym a spoľahlivým výkonom.
 • Zvládnuť efektívne využívať rôzne typy motivácie k dosahovaniu cieľov tímu.
 • Zdokonaliť sa vo vedení motivačných rozhovorov.

Obsah kurzu

Motivácia

 • Osobná motivácia.
 • Atmosféra pracovnej skupiny – tímu.
 • Možnosti motivácie vo vzťahu manažér – spolupracovník.

Základné teórie motivácie a ich využitie v manažérskej praxi

 • Maslow, Herzberg, McGregor teórie a ich aplikácia (relatívne staršie, ale prakticky použiteľné).
 • Niečo novšie: Daniel Pink: Drive, prekvapujúce zistenia o tom, čo nás motivuje.

Stanovovanie cieľov

 • Význam vízie pre tím, SMART ciele.

Ako motivačne poskytovať spätnú väzbu

 • Spätná väzba, pochvala, pozitívne usmerňovanie.

Ocenenie v pracovných vzťahoch

 • Ocenenie je viac ako pochvala.
 • Ocenenie sa vyjadruje rôznou formou.
 • Každý z nás si váži inú formu ocenenia.

Pygmalion Effect a Tom Sawyer Effect Ako funguje motivácia

 • Očakávania, spravodlivosť, zameranie na cieľ.

Stimuly a podnety

Praktické rady, ako motivovať spolupracovníkov

Motivačné rozhovory

Rešerš vybranej knihy o motivácii

Cieľová skupina

Kolegov motivujú len peniaze. Je to naozaj tak? Tento kurz presvedčí aj najväčších skeptikov, že nielen peniaze hýbu naším manažérskym svetom a svetom našich spolupracovníkov. Výrok Jana Wericha: „Radši míň za to, co radši“ je kľúč k mysliam a srdciam nás všetkých. Čo mám radšej? Čo má radšej môj spolupracovník? A je to pre nás také dôležité, že pri rozhodovaní, čo a ako budem robiť, nie sú „peniaze až na prvom mieste“? Tento kurz sa vhodne dopĺňa s kurzom „Dôsledné riadenie k vysokým výkonom“ a kurzom „Budovanie High Performance tímu“.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

Cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie.

Kontaktná osoba

Denisa Chrťanová
+451 2 544 18513
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať