ETIKETA PÍSOMNEJ KOMUNIKÁCIE

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • Osvojíte si cit pre tvorbu rôznych typov textov v online prostredí
 • Zvládnete pravidlá efektívnej komunikácie v online prostredí
 • Budete vedieť komunikovať s rôznymi typmi klientov

Cieľová skupina

 • pracovníci zákazníckeho servisu
 • obchodní zástupcovia
 • pracovníci v každodennom kontakte s klientom

Obsahová náplň

 • Rozdiel medzi komunikáciou vo virtuálnom prostredí a osobnou komunikáciou
 • Nepísané pravidlá virtuálnej komunikácie
 • Typy pisateľov v rámci online komunikácie
 • Najbežnejšie chyby v rámci virtuálneho kontaktu s druhou stranou (grafománia, prokrastinácia a pod.)
 • Práca s rôznymi formami virtuálnej komunikácie (interná a externá mailová komunikácia, firemné chatové fóra a pod.)
 • Osvedčené techniky písania mailov na dosiahnutie cieľa (reklamný mail, urgencia, vybavovanie sťažností, oslovenie nového klienta atď..)
 • Ako získať cit pre výstavbu úderných formulácií, komunikovať zrozumiteľne, ústretovo, efektívne a moderne
 • Osobný rozmer do neosobnej virtuálnej komunikácie

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mária Pipová
mobil: +421 918 329 305, +421 917 866 730
e-mail: mega@megaeducation.sk

Adresa
Vilová 2, 85101 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 918 329 305, +421 2/642 828 81
mobil: +421 918 329 305
email: mega@megaeducation.sk
web: www.megaeducation.sk

Adresa
MEGA Education s.r.o.
Vilová 2, Bratislava Zobraziť na mape