Bratislava 35

MS SQL Server 2014 / 2012 - správa systému

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Účastníci kurzu získajú ucelený prehľad o jednotlivých súčastiach SQL Servera z pohľadu správcu a zoznámia sa s najčastejšie používanými nástrojmi a postupmi pri jeho administrácii. Prakticky si precvičia aj niektoré náročnejšie techniky, ku ktorým patrí napr. obnova servera po havárii.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre správcov počítačových systémov a ostatných záujemcov, ktorí zodpovedajú za prevádzku databázového systému MS SQL Server a chcú získať potrebné technické vedomosti na jeho inštaláciu, konfiguráciu, administráciu a sledovanie prevádzky.

Obsahová náplň

1. DEŇ

 • Prehľad architektúry SQL Servera
  • štruktúra systému a charakteristika jeho súčastí
  • rozdiely v jednotlivých vydaniach SQL Servera
  • základné úlohy a možnosti pre správcov
  • programová dokumentácia – Books Online
 • Inštalácia a nastavenie SQL Servera
  • príprava inštalácie, nároky na technické a systémové vybavenie počítača
  • konfiguračné voľby, inštalačný program
  • pomenované a viacnásobné inštancie
  • bezobslužná a vzdialená inštalácia
  • základné nastavenie servera a prístupu v sieti
 • Nástroje na správu systému
  • Management Studio – pracovné prostredie, použitie administrátorských skriptov
  • SQLCMD utilita – prehľad možností, použitie premenných, interaktívny režim
  • PowerShell – skriptovací jazyk
  • Computer Manager – riadenie služieb, nastavenie sieťových pripojení servera a klientov
  • SQL Server Management Objects (SMO) – programové rozhranie na správu servera
 • Zabezpečenie SQL Servera a správa oprávnení
  • architektúra zabezpečenia, proces autentifikácie a autorizácie používateľov
  • vytváranie a správa prihlasovacích účtov Windows a prihlasovacích účtov SQL Servera
  • vytváranie a správa databázových účtov
  • správa schém a kontextu vykonávania príkazov
  • správa oprávnení servera, databáz, schém a objektov
  • správa certifikátov

2. DEŇ

 • Systémové a používateľské databázy
  • architektúra databáz a transakčného protokolu
  • systémové databázy – master, msdb, model, tempdb
  • vytváranie databáz a nastavenie databázových volieb
  • správa veľkosti databáz
  • umiestnenie databázových súborov na viac diskoch, skupiny súborov, delené tabuľky
 • Údržba databáz a indexov
  • správa fragmentácie
  • použitie nástroja Database Tunig Advisor
  • nastavenie databázy pre definovanú záťaž
  • úvod do architektúry indexov z pohľadu výkonu
  • vytváranie, zmena, zneprístupnenie a odstránenie indexov
 • Zálohovanie a obnova SQL Servera
  • stratégia zálohovania a obnovy dát
  • zálohovanie databáz, súborov, skupín a transakčných protokolov
  • obnova používateľských databáz
  • obnova a nové zostavenie systémových databáz
  • automatické zotavenie servera po havárii
  • použitie databázových snímok pri obnove databázy
 • Zabezpečenie vysokej dostupnosti dát
  • prehľad používaných technológií
  • Database Mirroring – prehľad, role serverov, konfigurácia
  • Clustering – prehľad a predpoklady pre použitie

3. DEŇ

 • Ďalšie úlohy správy systému
  • konfigurácia systému
  • nastavenie doplnkových funkcií (SQLMail)
  • úlohy spojené s údržbou systému
 • Automatizácia správy systému
  • služba SQL Server Agent, systémová databáza msdb
  • definícia operátorov a spôsobu ich notifikovania
  • vytváranie a časovanie úloh, sledovanie ich vykonávania
  • konfigurácia výstrah (typy a skupiny chýb, Performance Counters)
  • vytvorenie plánu údržby databáz
  • vytvorenie úloh pre viac serverov
 • Monitorovanie výkonu a aktivity SQL Servera
  • nástroje pre monitorovanie systému – SQL Profiler, Performance Monitor, …
  • sledovanie záťaže a optimalizácia systému
  • pohľady na metadáta, dotazovanie statických a dynamických metadát
 • Replikácia dát
  • úvod do replikácií, typy replikácií, transakčná a HTTP replikácia peer to peer
  • príprava replikácií
  • implementácia replikácií z prostredia Management Studio
  • programové rozhranie Replication Management Object (RMO)
  • monitorovanie a administrácia replikácií – Replication Monitor

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Soňa Sýkorová
tel: +421 2/526 259 46
mobil: +421 905 710 099
e-mail: ssykorova@ipex.sk

Adresa
Počítačové učebne v priestoroch Bratislavskej teplárenskej, a.s. - Bajkalská 21/A, 821 01, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/526 259 44
mobil: +421 905 710 099 - Ing. Soňa Sýkorová
email: kurzy@ipex.sk
web: www.ipex.sk

Adresa
Ipex IT, s.r.o.
P.O.Box 9, Bratislava 35 Zobraziť na mape