Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2017

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Počas jediného dňa sa na seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2016/2017 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.
Využite možnosť získať potrebné informácie už v decembri a získať tak čas na plnenie povinností po novom roku. V čase konania seminárov už budú všetky zmeny pre rok 2017 schválené v Národnej rade SR.

Cieľová skupina

Pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma…

Obsahová náplň

Ukončenie roka 2016 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

 • povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2016, termíny
 • vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2017
 • „Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti“ za rok 2016, popis zmien
 • „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016“
 • vykonanie ročného zúčtovania za rok 2016, vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov
 • „Hlásenie“ za rok 2016 a „Prehľad“ pre rok 2017
 • venovanie 2 % (3 %) za rok 2016
 • zamestnanecká prémia za rok 2016
 • nezdaniteľné časti za rok 2016 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady
 • tlačivá daňových priznaní FO za rok 2016

Legislatívne zmeny pre rok 2017

 • Zákonník práce – minimálna mzda, sadzby minimálnych mzdových nárokov
 • Sociálne poistenie – min. a max. vymeriavacie základy, dôchodky, dôchodkový vek
 • Zdravotné poistenie – odpoč. pol. v roku 2017, ukončenie odvodov z podielov na zisku
 • Daň z príjmov – zavedenie zdanenia podielov na zisku, nezdaň. časti a DB v roku 2017
 • …program bude doplnený v závislosti od konkrétnych zmien prijatých pre rok 2017

Diskusia

 • V rámci diskusie sa môžete pýtať na všetko, čo vás zaujíma z oblasti sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, zdanenia príjmov zamestnancov a Zákonníka práce.

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

Lektor: RNDr. Jozef Mihál je expert na pracovné, sociálne a daňové právo. V súčasnosti je poslancom NR SR od roku 2012. V rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR.

Harmonogram:

 • 08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
 • 09.00 – 11.00 prednáška
 • 11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
 • 12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Mária Puškárová
tel: +421 70 53 888
mobil: +421 905 848 734
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk

Adresa
KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/705 38 88
mobil: +421 915 480 643
email: profivzdelavanie@pp.sk
web: www.profivzdelavanie.sk

Adresa
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A , Žilina Zobraziť na mape