DFMA – Design for manufacturing and assembly

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa polročne
 • Miesto konania: Predmestská 8600/95, Žilina
 • Cena: 384 € (320 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: 10% zľavu z účastníckeho poplatku získate pri prihlásení dvoch a viacerých účastníkov na jeden seminár alebo pri prihlásení jedného účastníka na viac seminárov. Pri registrácii viacerých účastníkov na seminár použite zľavový kupón: 0E42-F6AA-479F.
 • Organizátor: IPA Slovakia, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • Poskytnúť prehľad DFMA techník, ktoré vedú k minimalizácií produktových nákladov počas dizajnu a návrhu procesov
 • Vyskúšať si aplikáciu DFMA na praktickom príklade

Cieľová skupina

Manažéri inžinieringu a R@D, konštruktéri, výrobní inžinieri, technológovia

Obsahová náplň

8.30 – 16.00

 • Rozdielne a spoločné prvky medzi dizajnom pre výrobu a montáž
 • Vplyv výrobkového dizajnu na kľúčové ukazovatele
 • Základné kritéria pre minimalizáciu počtu dielov
 • Kvantitatívna analýza efektívnosti dizajnu
 • Kritické prvky dizajnu pre ľahkú montáž
 • Dôležitosť zaradenia výrobných inžinierov do DFMA analýzy
 • Praktické precvičenie na príkladoch

Lektor:
Ján Ťapušík. Dlhodobo zastáva pozíciu manažéra inžinieringu a projektového manažmentu vo viacerých nadnárodných spoločnostiach.

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zuzana Lendvayová
tel:
+421 41/239 90 *** zobraziť

mobil:
+421 910 944 *** zobraziť

email:
lendvayova@... zobraziť


Adresa
Predmestská 8600/95, 01001 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/239 90 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.ipaslovakia.sk

Adresa
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95, Žilina Zobraziť na mape