Detail kurzu

Webinár: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti - Ing. Marcela Prajová

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Obsah kurzu

1. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021

 • podmienky na vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2021
 • žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • lehoty v súvislosti s vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • praktické príklady na vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň


2. Príjmy vstupujúce do ročného zúčtovania preddavkov na daň

 • zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti
 • príjmy vylúčené z predmetu dane
 • príjmy oslobodené od dane – napr. zmeny v súvislosti so stravovaním zamestnancov, doprava do zamestnania


3. Základ dane z príjmov zo závislej činnosti


4. Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane

 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
 • nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)
 • nezdaniteľná časť základu dane – doplnkové dôchodkové sporenie
 • praktické príklady uplatnenia nezdaniteľných častí základu dane


5. Uplatnenie daňového bonusu

 • podmienky na uplatnenie daňového bonusu, zmeny účinné v priebehu roku 2021
 • preukazovanie nároku na daňový bonus
 • uplatnenie daňového bonusu v priebehu roku a pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň
 • praktické príklady uplatnenia daňového bonusu


6. Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky

 • podmienky na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky
 • výpočet výšky daňového bonusu na zaplatené úroky
 • preukazovanie nároku na daňový bonus na zaplatené úroky
 • praktické príklady uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky


7. Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti


8. Zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti od 01.01.2022 a neskôr, napr.:

 • oslobodenie nepeňažných plnení
 • zmeny v uplatňovaní daňového bonusu
 • zmeny v poukazovaní podielu zaplatenej dane


V nadväznosti na legislatívne zmeny, môže byť program upravený.

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť

Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, organizačné náklady

Hodnotenie
Organizátor