Detail kurzu

Odvolanie v sporovom a mimosporovom procese

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

 1. Koncepcia opravných prostriedkov
 • opravné prostriedky voči uzneseniam a voči rozsudkom
 • odvolanie a jeho účinky
 • vzťah medzi odvolaním a sťažnosťou
 1. Odvolanie
 • prípustnosť odvolania a odvolacie dôvody a ich kumulácia
 • náležitosti odvolania a lehoty
 • rozsah preskúmania napadnutého rozhodnutia
 1. Rozhodovanie o odvolaní
 • postup odvolacieho súdu, vyjadrenia
 • rozhodnutia odvolacieho súdu
 • novinky v rozhodovaní o odvolaní zavedené rekodifikáciou a ich praktické uplatňovanie

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor