Bratislava

Personalistika a mzdy (RE-PAS)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Získanie vedomostí z oblasti personalistiky a mzdového účtovníctva Samostatné zvládnutie práce so mzdovou a personálnou agendou Zvládnutie mzdového účtovníctva na PC Zvýšenie možnosti zamestnať sa, na základe nových vedomostí a zručností Možnosť výmeny skúseností s ostatnými poslucháčmi v kurze Zmena stereotypu, získanie nových podnetov a skúseností.

Cieľová skupina

Nezamestnaní na úrade práce, aj samoplatcovia

KURZ JE AKREDITOVANÝ AKREDITAČNOU KOMISIOU MŠVVaŠ SR: č. akreditácie: 1049/2012/107/02

Obsahová náplň

Personalistika a mzdy Základné právne normy, Zákonník práce Nábor a výber pracovníkov Vznik, zmena, skončenie pracovného pomeru, personálny manažment Hodnotenie a motivácia pracovníkov Výpočet miezd a mzdová evidencia Registračné a oznamovacie povinnosti, vypracovanie prehľadov, hlásení a ostatných tlačív a formulárov vyplývajúcich z právnych predpisov upravujúcich pracovnoprávne vzťahy Výpočet a spracovanie miezd Odvodové povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca voči SP, ZP, DÚ Štátne sociálne dávky Využitie výpočtovej techniky pri spracovaní miezd Praktické príklady výpočtu miezd ručne a pomocou mzdového softvéru.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
IVAKS s.r.o.
tel:
+421 903 718 *** zobraziť

mobil:
+421 903 718 *** zobraziť

email:
ivaks@... zobraziť


Adresa
SPŠ Elektrotechnická, Hálova 16, Petržalka, 85101 Bratslava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/524 915 *** zobraziť

email:
ivaks@... zobraziť

web: www.ivaks.sk/

Adresa
IVAKS
Radlinského 36/B, Bratislava Zobraziť na mape