Kurz: Verejné obstarávanie - EVO pre dodávateľov/uchádzačov o zákazky

Popis kurzu

Cieľom školenia je poskytnúť komplexný prehľad systému EVO z pohľadu záujemcu/uchádzača. Na školení sa prejde celým procesom verejného obstarávania, ktoré je zadávané systémom EVO. Počnúc tým, ako identifikovať (vyhľadať) zákazku v systéme EVO, cez registráciu a prihlásenie do systému EVO, stiahnutie súťažných podkladov, predloženie žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov a informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania resp. oznámení použitom ako výzva na súťaž, šifrovanie a predloženie ponuky, práca so sprievodným listom (najmä podpísanie sprievodného listu), reagovanie na vysvetľovanie ponúk zo strany verejného obstarávateľa a obstarávateľa. Súčasťou školenia bude aj problematika týkajúca sa elektronických aukcií v systéme EVO, ich rozdelenie, použitie, priebeh a to ako elektronických aukcií ako súčasť postupu VO, tak aj samostatných elektronických aukcií.Obsah kurzu

 • Úvod do systému EVO
 • Portál EVO
 • Virtuálny pracovný priestor (VPP), pracovný priestor zákazky
 • Verejný portál systému EVO (zákazky)
 • Vyhľadávanie na portáli EVO
 • Čo sa nachádza na úvodných stránkach EVO, popis používateľského rozhrania
 • Registrácia do zákazky v systéme EVO
 • Vyplnenie registračného formulára
 • Notifikačný email o schválení
 • Spracovanie certifikátu na podpis ponuky
 • Import
 • Zmazanie starých certifikátov
 • Prihlásenie
 • Používateľské rozhranie po prihlásení do VPP zákazky
 • Zapamätanie si hesla
 • Uloženie si linky na zákazku
 • Súťažné podklady (SP)
 • Prístup k súťažným podkladom v EVO vs. profil VO
 • Vysvetľovanie SP (predkladanie otázok, prehľad odpovedí)
 • Predloženie otázky
 • Prístup k zverejneným odpovediam
 • V menu prehľad
 • Medzi súťažnými podkladmi
 • Predkladanie ponuky
 • Šifrovací nástroj
 • Spustenie
 • Doporučený postup použitia šifrovacieho nástroja
 • Režim offline šifrovacieho nástroja
 • Predloženie ponuky
 • Stav doručenia
 • Sprievodný list
 • Vygenerovanie
 • Spracovanie
 • Podpísanie
 • Odoslanie
 • Odoslanie hesla na odšifrovanie ponúk
 • Vysvetľovanie predložených ponúk
 • Vysvetľovanie iniciované verejným obstarávateľom/ob­starávateľom
 • Rôzne postupy v systéme EVO
 • Verejná súťaž, Užšia súťaž, Podlimitný postup bez elektronického trhoviska, …
 • eAukcia v systéme EVO
 • Rozdelenia eAukcií
 • Samostatná eAukcia a eAukcia ako súčasť postupu VO
 • Priebeh eAukcie
 • Rôzne
 • Hlásenie chýb v systéme EVOCieľová skupina

Kurz je určený pre podnikateľov – uchádzačov o verejné zákazky. Školenie je určené pre tých, ktorí so systémom EVO alebo aukciami v systéme EVO ešte nemajú skúsenosti ale aj tých, ktorí už pracovali so systémom EVO, no majú nejasnosti. Školenie predpokladá, že účastník má min. základné znalosti z problematiky verejného obstarávania a má zvládnutú prácu s počítačom.Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, občerstvenieKontaktná osoba

Monika Svinčáková
+421 911 124 142
info@otidea.sk


Organizátor