RÝCHLE PRESTAVBY

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

V 21.storočí je už pozícia majstra iná ako predtým. Častokrát musí byť tímlídrom, supervízorom. Borí sa s úlohami a operatívou, ktorá je naňho kladená a mnohokrát sa očakáva aby všetko vyriešil. Riadenie cieľov spoločnosti mnohokrát končí na líniovom manažmente, ktorý ich musí zabezpečiť. A majster je v začarovanom kruhu z ktorého sa mnohokrát nevie dostať. Po obsahovej stránke sa venujeme osobnostnému rastu majstra.

Po absolvovaní vzdelávania budú účastníci schopní:

 • optimalizovať celý proces zoraďovania;
 • odhaliť potenciál zlepšovania efektivity ľudí;
 • priniesť zmeny organizácie práce pri riešení problémov;
 • správne postupovať pri riešení problémov.

Cieľová skupina

Majstri, supervízori, tímlídri

Obsahová náplň

 • Čo je zoraďovanie? Prečo je čas zoraďovania dôležitý?
 • Význam redukcie času zoraďovania pre moderné spoločnosti
 • Tradičný a nový prístup ku zoraďovaniu
 • Plytvania pri zoraďovaní
 • Vplyv času zoraďovania na veľkosť dávky – príklad
 • Spôsoby redukcie času zoraďovania
 • Postup S. Shinga pri redukcii času zoraďovania – trojkrokový prístup
 • CEIT prístup k redukcii času zoraďovania – osemkrokový prístup
 • Oboznámenie účastníkov s možnosťami efektívneho spracovania analýzy zoraďovania SMED pomocou SW Avix

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Barbora Medvecká
mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/513 74 *** zobraziť

mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť

web: www.edu4industry.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)