Articulate Storyline 2 - pre pokročilých

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Pre koho je školenie určené:

Školenie je určené tvorcom e-learningových kurzov, ktorí majú za sebou školenie pre začiatočníkov alebo už tvoria jednoduché e-learningové kurzy a chcú sa zdokonaliť v autorskom nástroji Articulate Storyline 2.

Čo sa naučíte:

 • V školení pre pokročilých sa zoznámite s motion paths, premennými a tvorbou podmienok. 
 • Všetko si precvičíte na príkladoch, na ktorých si vysvetlíme najčastejšie spôsoby použitia týchto funkcií. 
 • Na konci dňa budete vedieť s pomocou nástroja Articulate Storyline 2 vytvoriť plnohodnotný e-learningový kurz a možno sa zdokonalíte aj v golfe ;)

Obsahová náplň

Program školenia:

 • Exploring motion paths
 • Introduction to variables and conditions
 • Working with different types of variables
 • Using interactive sliders
 • Beyond Storyline 2

Harmonogram školenia:

 • 08:30 – 09:00 registrácia
 • 09:00 – 11:45 školenie s prestávkami na občerstvenie
 • 11:45 – 13:00 obed
 • 13:00 – 16:00 školenie s prestávkami na občerstvenie 

Čo si potrebujete priniesť na školenie:

Každý účastník si prinesie vlastný notebook s aktuálnou verziou Articulate Storyline 2. Stačí funkčná trial verzia.

Pozrite si ukážku zo školenia - golfová hra s použitím premenných a motion paths:

http://www.articulate.sk/skolenie/articulate_storyline2_pokrocili_ukazka/

Aktuálne máme pre Vás vianočnú cenu 199 € bez DPH. 

Cena zahŕňa:  občerstvenie, obed, režijné náklady a osvedčenie o absolvovaní školenia.

Storno poplatky: V prípade zrušenia účasti 14 a viac dní pred začiatkom školenia, je storno poplatok 0 €. V prípade zrušenia účasti na školení menej ako 14 dní pred začiatkom školenia, je storno poplatok 50 % z ceny školenia. V prípade zrušenia účasti na školení menej ako 7 dní pred začiatkom školenia, je storno poplatok 100% z ceny školenia.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Cena: 238,80 €

Dĺžka kurzu: 1 deň

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/326 040 11
email: info@e-learnmedia.sk
web: www.e-learnmedia.sk

Adresa
e-learnmedia, s.r.o.
Mlynské nivy 71 (Trade Center II), Bratislava Zobraziť na mape