Detail kurzu

PPAP (Production Part Approval Process) a APQP (Advanced Product Quality Planning)

IPA Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Účelom PPAP je určiť, či organizácia správne rozumie všetkým požiadavkám zákazníckej konštrukčnej dokumentácii a zákazníckych špecifikácii a či výrobný proces je kapacitne schopný vyrábať produkt trvale spĺňajúci tieto požiadavky, a to v priebehu sériovej výroby pri požadovanom kapacitnom výkone.

 • Oboznámenie sa s metodikou PPAP
 • Naučiť sa vypĺňať sprievodku predloženia dielu
 • Naučiť sa postup schvaľovania dielu do sériovej výroby pneumatiky
 • Oboznámiť sa so špecifickými požiadavkami na voľne ložený materiál, pneumatiky

Cieľom APQP je predať organizáciám (interným aj externým) a dodávateľom obecné smernice pre plánovanie kvality produktu a pre plán kontroly a riadenia, ktoré spoločne vypracovali firmy Chrysler, Ford a General Motors.

 • Oboznámenie sa s metodikou APQP
 • Naučiť sa pracovať s kontrolnými zoznamami pre plánovanie kvality produktu
 • Poznať analytické metódy používané v APQP
 • Zoznámiť sa s jednotlivými etapami APQP

Obsah kurzu

1. deň

APQP  - Advanced Product Quality Planning

 • Základy plánovania kvality produktu
 • Program plánovania a definovania
 • Návrh a vývoj produktu
 • Návrh a vývoj procesu
 • Validácia produktu a procesu
 • Spätná väzba, posudzovanie  a nápravné opatrenia
 • Metodika plánu kontroly a riadenia
 • Prehľad a schválenie plánovania kvality produktu
 • Praktické ukážky2. deň

PPAP  - Production Part Approval Process

 • Predloženie PPAP
 • Požiadavky na proces PPAP
 • Sprievodka predloženia dielu (PSW)
 • Požiadavky na oznámenie a predloženie zákazníkovi
 • Predloženie zákazníkovi – úrovne dokazovania
 • Stav predloženia dielu
 • Schvaľovanie dielu do sériovej výroby
 • Protokol o schválení vzhľadu
 • Špecifické požiadavky
 • Uchovanie záznamov
 • Záverečná diskusia

Cieľová skupina

Manažéri kvality, inžinieri kvality, procesní inžinieri, pracovníci meracích stredísk, kvalitári

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať