Kurz: SVAŘOVÁNÍ BETONÁŘSKÝCH OCELÍ (OCELOVÝCH VÝZTUŽÍ)

Popis kurzu

připravit na zkoušku a získat diplom, který opravňuje držitele vykonávat funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 – „Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 – 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN EN ISO 17 660–1 „Svařování – Svařování betonářské oceli – Část 1: Nosné svarové spoje“, ČSN EN ISO 17 660–2 „Svařování – Svařování betonářské oceli – Část 1: Nenosné svarové spoje“ a dalších harmonizovaných no­rem.Obsah kurzu

Termín:19.6. – 21.6.2017, rozsah výuky je 20 vyuč. hod. + 4 hodiny zkouška

Obsah: Teoretické okruhy: úvod, svářečské postupy a vybavení pro svařování betonářských výztuží, materiály a jejich chování při svařování, typy ocelí pro vyztužení (označení ocelí, identifikace povrchů pro svařování, vliv teploty, nastavení požadavků na předehřátí a pro svařování různých nízkolegovaných ocelí), konstrukce a návrhy u ocelových výztuží (použité typy spojů, přímé a nepřímé zatížení), výroba, aplikační inženýrství a bezpečnost (požadavky norem ČSN EN ISO 17660–1,2, EN ISO 3834, EN ISO 9606, EN ISO 15614, EN ISO 15609–1,2,5 a dalších). Praktický výcvik: ukázky postupů svařování a detailů svarů specifických pro svařování ocelových výztuží, přezkoušení a hlášení specifických zkoušek svářečů. Písemný test a ústní zkouška (pouze v případě nesplnění min. počtu 80% bodů z písemné zkoušky).

Požadovaná kvalifikace: zájemce o absolvování musí být držitelem diplomu IWE/EWE, IWT/EWT,IWS/EWS, IWP Cena: 9 500,–Kč (vč.21% DPH, výukových podkladů, studijní literatury, zkoušky a diplomu) Zvýhodněná cena: 8 500,–Kč (vč.21% DPH, platí pro absolventy kurzů EWE, EWT, EWS, EWP, které organizuje SVV Praha s.r.o.)

Variabilní symbol: 230517

Místo konání: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 – Michle

Výstupní dokument: Po úspěšném absolvování zkoušek obdrží absolvent mezinárodně platný diplom, který ho opravňuje vykonávat funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 – „Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 – 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN EN ISO 17 660–1 „Svařování – Svařování betonářské oceli – Část 1: Nosné svarové spoje“, ČSN EN ISO 17 660–2 „Svařování – Svařování betonářské oceli – Část 1: Nenosné svarové spoje“ a dalších harmonizovaných no­rem.

Poznámka: Kurz bude otevřen při minimálním počtu 7 přihlášenýchCieľová skupina

Určeno pro:pro svářečský dozor firem, které svařují betonářské oceli /výztužeKontaktná osoba

Jana Vráblíková
+420 261 062 107
vrablikova@svv.cz


Organizátor