MANAŽÉR SYSTÉMOV KVALITY

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Filozofiou kurzu je odovzdať Vám podrobné vedomosti a zručnosti pre neustále zlepšovanie, ktoré Vám pomôžu efektívnejšie a fundovanejšie pracovať v oblasti systémov riadenia kvality vo Vašej organizácii. Pritom nepôjde len o semináre a prednášky, ale aj o odovzdanie praktických efektívnych nástrojov, ktoré využijete pri Vašej náročnej práci. Kurz sa skladá z tematických celkov, ktoré sú interaktívne doplnené prípadovými štúdiami a praktickými modelovými cvičeniami.

Cieľová skupina

Cieľová skupina: kurzu je určený pre vedúcich pracovníkov a členov tímov pôsobiacich v oblasti zavádzania a riadenia systémov kvality a pre všetkých (dospelí nad 18 rokov s minimálne stredoškolským vzdelaním), ktorí majú záujem zdokonaliť sa v danej oblasti.

Obsahová náplň

1. deň 10.00 – 10.15 Prezentácia účastníkov 10.15 – 12.00 Úvod a ciele kurzu,
Základné termíny, definície a zásady manažérstva kvality 12.00 – 13.00 Obed 13.00 – 16.00 Norma ISO 9001:2015
Modelové cvičenia 18.00 – 19.00 Večera

2. deň 07.30 – 08.00 Raňajky 08.00 – 12.00 Nástroje manažérstva kvality 12.00 – 13.00 Obed 13.00 – 16.00 Nástroje manažérstva kvality 18.00 – 19.00 Večera

3. deň 07.30 – 08.00 Raňajky 08.00 – 12.00 Modelové cvičenia 12.00 – 13.00 Obed 13.00 – 16.00 Modelové cvičenia
Záverečný test

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie Manažéra kvality

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 3 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zuzana Malinová
mobil:
+421 918 508 *** zobraziť

email:
zuzana.malinova@... zobraziť


Adresa
Hotel Jánošík, Liptovský Mikuláš

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 55/783 61 *** zobraziť

mobil:
+421 918 508 *** zobraziť

email:
richard.vajda@... zobraziť

web: www.sgs.com

Adresa
SGS SLOVAKIA
Kysucká 14, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)