Detail kurzu

Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník – Law of Contracts in Legal English

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Počas seminára lektor hovorí prevažne po anglicky so zameraním na danú problematiku, pričom ťažiskové výrazy a slovné konštrukcie sú vysvetľované bilinguálne v anglickom a slovenskom jazyku. Predpokladá sa úroveň znalosti gramatiky a slovnej zásoby na úrovni minimálne mierne pokročilý (B1), so zameraním na schopnosť porozumieť písanému textu a hovorenému prejavu. Účastníci sa zamerajú na prehlbovanie slovnej zásoby, porozumenie právnej komunikácii, preklad slovenských aj anglických právnych dokumentov do druhého jazyka. Účastníkom budú poskytnuté potrebné materiály.

Obsah kurzu

1.) Proces uzatvárania zmlúv

 • návrh na uzavretie zmluvy, akceptácia návrhu
 • náležitosti kontraktačného procesu v angloamerickom a v slovenskom právnom systéme
 • objednávka a potvrdenie objednávky
 • formy komunikácie

2.) Rokovania o uzatvorení zmluvy

 • letter of intent a memorandum o spolupráci
 • základy formálnej písomnej komunikácie, odpoveď na listy, vysvetľovanie právneho prostredia cudzincovi
 • formálne vyjadrovanie súhlasu a nesúhlasu, nácvik komunikačných techník

3.) Úvodné ustanovenia zmluvy

 • identifikácia zmluvných strán, označenie zmluvy
 • príprava zmluvy na praktickom prípade, terminológia, cvičenia na odposluch, používanie slovnej zásoby

4.) Primárne povinnosti zmluvných strán

 • primárne povinnosti zmluvných strán, zmluvné typy podľa Obchodného zákonníka
 • formulovanie práv a povinností, podmienkové vety, zmluvné formulácie
 • trvanie zmluvy – platnosť a účinnosť, spôsoby ukončenia zmluvy

5.) Sekundárne povinnosti zmluvných strán, obvyklé zmluvné doložky

 • zákaz konkurencie, zodpovednosť zmluvných strán, obmedzenie a vylúčenie zodpovednosti, povinnosť mlčanlivosti,
 • „horse trading“ – vyjednávanie o doložkách

Cieľová skupina

Seminár je pripravený pre širokú právnickú verejnosť – advokátov, koncipientov a právnikov firiem, spoločností, pracovníkov štátnej správy.

Poznámka k cene

Zľava pri registrácii: 2 účastníkov z jednej spoločnosti: 5 % zľava 3 – 4 účastníkov z jednej spoločnosti: 10 % zľava 5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti: 15 % zľava

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
lkaretkova@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor