DETAIL KURZU

Požiadavky novej normy IATF 16949:2016 - workshop

Od:

DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Rýchla orientácia v aktuálnych požiadavkách normy IATF 16949 (zameranie sa na kritické zmeny v porovnaní s pôvodnou normou ISO/TS 16949) a vysvetlenie stratégie prechodu definovanej zo strany IATF. Pre správne rozhodnutie a pre vypracovanie konkrétneho plánu prechodu v organizácii je dôležité disponovať správnymi informáciami, vykonať analýzu rozdielov a času potrebného pre implementáciu nových požiadaviek a následne vykonať dôležité rozhodnutie o termíne prechodu na verziu IATF 16949 v organizácii už teraz (zostáva len niekoľko mesiacov do Októbra 2017).

UPOZORNENIE!

Pred samotným kurzom by mali mať účastníci znalosti o novej norme ISO 9001:2015 a doložiť túto skutočnosť školiacej organizácií relevantným dokladom (preškolenie o novej ISO 9001:2015 môže byť zabezpečené aj interne).

Obsah kurzu

  • Stratégia prechodu z ISO/TS 16949: 2009 na IATF 16949:2016 publikovaná zo strany IATF (rev. 1)

Úvod do normy IATF 16949

  • Identifikácia kritických nových požiadaviek normy v porovnaní s pôvodnou verziou ISO/TS 16949

Cieľová skupina

Workshop je určený pre:

  • Manažérov kvality, resp. členov manažmentu zodpovedných za rozhodnutie o termíne prechodu v organizácii certifikovanej podľa pôvodnej normy ISO/TS 16949:2009.
  • Všetkých pracovníkov, zapojených do procesu implementácie požiadaviek IATF 16949 v organi­zácii. Workshop poskytuje základné/vstupné informácie pre interných audítorov (bude na neho nadväzovať špeciálny tréning určený interným audítorom).
  • Všetkých, ktorí majú záujem získať informácie o situácii v systéme manažérstva kvality v automobilovom priemysle.

Kontaktná osoba

Daniela Matyášová
+421 2/444 552 82
daniela.matyasova@dnvgl.com

Hodnotenie
Organizátor